בדיקת נאותות

בדיקת נאותות במשרד יהודה ארליך ושות':

משרד יהודה ארליך ושות’ הינו משרד מקצועי המתמחה בבדיקת נאותות (Due Diligence) חשבונאית. אגף הביקורת וצוות סיוע מתאים מבצעים בדיקות נאותות רחבות ומדויקות מלוות בהקפדה על הפרטים, על ההיקף ועל עומק הבדיקה.
בדיקת הנאותות מתבצעת במשרדנו אך ורק על ידי רואי חשבון ותיקים ומנוסים.

בדיקת נאותות- מה זה אומר?:

בדיקת נאותות מכונה בשם נוסף – שקידה נאותה. הבדיקה מתבצעת אך ורק על ידי רואה חשבון מוסמך. מטרת הבדיקה הינה לאפשר ללקוח מזמין הבדיקה להעריך גוף מסוים בחינה היקפית שתאפשר ללקוח לקבל החלטות מושכלות ושקולות בנוגע להשקעות באותו הגוף, עסקאות עם הגוף המדובר וכן הלאה. לקוחות נוטים להזמין בדיקת נאותות לפני תחילת ההתקשרות עם הגוף הנבדק. בדיקה זו מאפשרת לקבל תמונת תקדים לפני יצירת התקשרות לצרכים עסקיים.

מה כוללת בדיקת נאותות?:

בדיקת נאותות הינה בדיקת עומק של הדוחות הכספיים של הגוף הנבדק.
הדוחות הכספיים אמורים לשקף את מצב הנכסים וההתייחסות של הגוף הנבדק. תפקיד בדיקת הנאותות לאשר את הנתונים שנתקבלו, או לאתר נתונים שאינם משקפים את המצב האמיתי, וכתוצאה מכך ישתנה שווי הגוף הנבדק.
בדיקות נאותות מתקיימות בדרך כלל כאשר חברה א’ מעוניינת לרכוש את חברה ב’, ומעוניינת לבדוק היטב את מצבה הכספי של חברה ב’.

שימוש עסקי בבדיקת נאותות:

בדיקת נאותות צריכה להתבצע על פי בקשת הלקוח בתוספת דגשים שמעניינים את הלקוח באופן מיוחד. מעבר להיותה כלי שבאמצעותו ניתן לקבל החלטות יעילות אודות הגוף הנבדק, הבדיקה יכולה לשמש ככלי לתמרון ההתקשרות עם הגוף הנבדק היות ואותו נבדק חשוף בפני רואה החשבון והלקוח על כל חסרונותיו ויתרונותיו.