בוררות וגישור

משרד יהודה ארליך ושות' עבור בוררות וגישור:

במשרד יהודה ארליך ושות’ שותפים רואי חשבון שהינם בעלי נסיון בהליכי גישור ובוררות. השירותים ניתנים באופן מקצועי ביותר תוך שמירה מלאה על הפרטיות של המעורבים בדבר, ותוך ניסיון לתת מענה איכותי והולם שיוביל לפתרון הסכסוך בין הצדדים.

בוררות וגישור- השונה והדומה:

גישור ובוררות משמשים שני אמצעים חוקיים שתפקידם לכאורה הינו להחליף את בית המשפט ולאפשר לבעלי התביעה והנתבעים לנהל דיון מהיר ותמציתי באמצעות דמות המקובלת על שני הצדדים לצרוך פתרון הסכסוך. קיימים הבדלים משמעותיים בין בוררות ובין גישור.


בוררות– היא הליך המתבצע בדרך כלל כתוצאה של הפניית שופט או פניה בהסכמה של שני הצדדים. הבורר מוסכם על שני הצדדים ותפקידו לקבל הכרעה בדין. הן התביעה והן ההגנה יכולות להיעזר בעורכי דין, הוכחות, חוות דעת מומחים ועוד בדיוק כמו בבית המשפט. בסיום תהליך מזורז ביחס לאורך התהליך בבית המשפט, הבורר ואך ורק הוא מקבל החלטה קבילה על פי דין.


גישור– גישור מתבצע באמצעות מגשר שתפקידו לנסות להגיע להסכמה בין הצדדים. המגשר אינו מקבל החלטה לגבי אופן סיום הסכסוך אלא מנסה לנתב את הצדדים למציאת פתרון המתאים לשניהם כאשר הם אלו שמקבלים או לא מקבלים את הצעותיו. גישור עשוי להיות תהליך מוצלח בעיקר עבור מכרים או בני משפחה שמעוניינים להגיע ליישוב הסכסוך.

רואי חשבון בתהליכי בוררות וגישור:

במידה ותהליכי בוררות וגישור מתבצעים בנוגע לעניינים שתוכנם הינו חשבונאי, יש צורך ממשי לערב רואי חשבון מומחים לדיונים ואף ניתן למנות רואה חשבון כבורר או מגשר. באמצעות הידע המקצועי של רואה חשבון הוא יכול לשער עם מי הצדק או לפנות לצדדים עם הצעה כדאית עבור שניהם.