גילוי מרצון

העמדה של משרד יהודה ארליך ושות':

למשרד ניסיון רב בתחום הכולל ליווי הלקוחות בהגשת הבקשה, הגשת דוחות עדכניים, הבנת הפערים בין דיווחים שהועברו לרשויות המס לבין המצב בפועל ועוד. באמצעות שירותי המשרד ניתן לערוך גילוי מרצון ולהבטיח ביטחון מפני הליך פלילי כנגד הלקוחות.

למשרד ניסיון רב בייצוג נישומים מול רשויות המס בנושא “גילוי מרצון”.
“גילוי” משמעותו, חשיפת כספים ששלטונות המס אינם יודעים מהם.
הסיבות להצטברות כספים אלה יכולות להיות רבות, ואנו פועלים מול הרשויות כדי להגיע להסכם מיסוי מינימלי ככל האפשר, שיחול על הנישום.

מה הם התנאים לעריכת גילוי מרצון?:

כדי לבצע גילוי מרצון יש להתאים לכמה קריטריונים בסיסיים המאפשרים הגשת בקשה לגילוי מרצון. להלן פירוט קריטריונים אלו:


• הגילוי מרצון צריך להיעשות כאשר לרשות אין מידע הנוגע לתוכן הגילוי. הגילוי כולו מחדש לרשות את האמת בנוגע לנתונים שיש בידיה.
• רשות המיסים לא מבצעת אף בדיקה של תיקים שקשורים באופן כזה או אחר לדיווחים המתקבלים מתוך הגילוי מרצון.
• המידע כולו חסוי לתקשורת ולא פורסם בה או בכליה השונים.

הפניה נעשית אך ורק מרצון חופשי ותמים לתקן מידע שגוי שנמסר לרשות המיסים. אין בגילוי מרצון ולו דבר עם מידע קודם אודות חקירות חשאיות המתנהלות בנוגע לתוכן של הגילוי מרצון.

מדוע כדאי לבצע גילוי מרצון?:

מדינת ישראל נוהגת ביד קשה באנשי עסקים בישראל שנתפסים על ידי הרשויות בהעלמת מס, הגשת דיווחים כוזבים, רמאות רשויות המיסוי ועוד. פעולות אלו נשפטות בחומרה. יותר מכך, רשות המיסים הכריזה מלחמה בשנים האחרונות והיא עוסקת בחקירות סבוכות באמצעות אנשי מקצוע מומחים לתחום זה, לצורך חשיפת מקרים שונים של עבריינות בתחום זה. הגילוי מרצון מאפשר לאנשי עסקים שטעו בענייני מס או אף ניסו באופן מכוון להעלים מיסים להוריד את העול הכבד של החשש להיתפס באמצעות פנייה לגילוי מרצון. מרגע קבלת הבקשה מובטח להם כי לא יתנהל נגדם הליך פלילי וכך הם אינם מסכנים את עצמם.