rent2

דמי שכירות ממגורים לשנת 2022

הרינו לעדכן אתכם כדלקמן:

1.          דמי שכירות ממגורים בשנת 2022 עד לסך של 5,196 ש”ח לחודש, פטורים ממס.

             באם דמי השכירות עולים על הסך הנ”ל, הסכום חייב במס.

             קיימות שלוש דרכים לחישוב ההכנסה ותשלום המס במקרה זה, ואנו לשרותכם בבחירת האופציה המתאימה לכם.

2.          כפי שיידענו אתכם בעבר, באם בחרתם במסלול תשלום מס בשיעור 10% מדמי שכירות ממגורים, עליכם לשלם את המס המתייחס לשנת 2022 עד 30.1.2023.

3.          נא הודיעו למשרדנו בהקדם ונטפל בהשגת שובר תשלום בהתאם.            

Tags: No tags

Comments are closed.