משקאות ממותקים

מס קניה – משקאות מתוקים

הנדון: הטלת מס קניה והיטל מלאי על משקאות מתוקים, תרכיזים ואבקות

הרינו להודיעכם כי בהתאם לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס’ 10), התשפ”ב – 2021, שפורסם ביום ה- 14.12.21 חל מס קניה על משקאות מתוקים, תרכיזים ואבקות, המפורטים בהמשך והיטל מלאי עפ”י סעיף 5 לצו .

ההיטל חל על מלאי המשקאות, התרכיזים והאבקות, שנמצא ברשות הסוחרים בהם לצורך עסקים בתאריך 31.12.2021 בשעה 24:00.

היטל המלאי יחול על ליטר משקה או תרכיז, ובאופן יחסי גם על חלק מליטר,

ועל אבקה יחול ההיטל על ק”ג אבקה ובאופן יחסי גם על חלק מק”ג אבקה כמפורט להלן:

 • על משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו גבוה או שווה ל- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה, יוטל מס בסכום של 1 ש”ח לליטר.
 • על תרכיז להכנת משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו גבוה או שווה ל- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה, יוטל מס בסכום של 6 ש”ח לליטר להכנת משקה מתוק.
 • על אבקה להכנת משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו גבוה או שווה ל- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה, יוטל מס בסכום של 6 ש”ח לקילוגרם להכנת משקה מתוק .
 • על משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו נמוך מ- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה, משקה מתוק המכיל חומר ממתיק אחר, וכן מיץ פירות ששיעור הסוכר שבו גבוה מ- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה, יוטל מס בסכום של 0.7 ש”ח לליטר.
 • על תרכיז להכנת המשקאות והמיץ האמורים להלן, יוטל מס בסכום של 4.2 ש”ח לליטר להכנת משקה מתוק:
  • משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו נמוך מ- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה ;
  • משקה מתוק המכיל חומר ממתיק אחר;
  • מיץ פירות ששיעור הסוכר שבו גבוה מ- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה.
 • על אבקה להכנת המשקאות והמיץ האמורים להלן, יוטל מס בסכום של 4.2 ש”ח לקילוגרם להכנת משקה מתוק :
 • משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו נמוך מ- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה ;
 • משקה מתוק המכיל חומר ממתיק אחר;
 • מיץ פירות ששיעור הסוכר שבו גבוה מ- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה.
 • מס לפי סעיפים (א) עד (ו) לא יחול על סוחר שסך כל המס האמור, החל על כל הטובין המפורטים בסעיפים האמורים המצויים בידו ביום התחילה כמלאי לצורך עסקו, אינו עולה על 10,000 ש”ח .

את המס יש לשלם באמצעות אתר התשלומים של רשות המיסים בכתובת:

https://secapp.taxes.gov.il/EmHanPayment ולבחור בנושא התשלום:”היטל מלאי מס קניה” .

את ההצהרה המצ”ב יש לשלוח לדוא”ל: metukim@taxes.gov.il וזאת לא יאוחר מיום 30.01.22.

לבירורים ניתן לפנות למרכז המידע והשירותים המקוונים בטלפון 5656400-02 4954 *

(כוכבית מסים), 4954-222-1 , מענה טלפוני יינתן בימים א’ – ה’ בין השעות: 16:00-8:15 .

בנוסף, ניתן לפנות ליחידה הארצית לבלו ומס קניה בדוא”ל : metukim@taxes.gov.il

אנו לשרותכם.

Tags: No tags

Comments are closed.