הנדון:   הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2018 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה

You are here: