הנדון:   הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2020 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה

You are here: