הקמת חברה

ליווי של רואה חשבון לצורך הקמת חברות בע"מ:

על רואה חשבון ללוות את מקימי החברה בשלבים הבסיסיים של הקמתה. אלו כוללים הגשת טופס בקשה לרישום החברה, פיתוח תקנון, הצהרות בעלי מניות וכן טופס הגשת מסמכים. מעבר לכך רואה חשבון אחראי על ניהול כספי החברה, על ליווי עסקי ועל הצעות ייעול כמו גם הכוונה בנושאי חשבונאות ועוד.
יהודה ארליך ושות’- הקמת חברות בליווי מקצועי בהתאם לתקנות העדכניות ביותר:
במשרד יהודה ארליך ושות’ חברים רואי חשבון מומחים לתחום הקמת חברות. אנשי מקצוע איכותיים אלו ילוו את ההליך הבירוקרטי של הקמת החברה והם ישמשו כשותפים לדרך ומנחים בנוגע למינוף החברה והגדלת רווחיה.

על תהליך הקמת חברה:

תהליך של הקמת חברה מחייב את הבהרת המונח “חברה בע”מ “. החוק מכתיב כי חברה בע”מ נוצרת על בסיס התאגדות של מספר אנשים לצורך השגת מטרה מסוימת. בין השאר, לצורך מטרות רווח. ההתאגדות שיצרה את החברה היא הגוף המנהל שלה. מנהלי חברות מחזיקים במניות החברה וכך הם משיגים עליה שליטה. כמו כן, אדם פרטי יכול להקים חברה לבדו כאשר כל מניות החברה נמצאות בשליטתו. על פי החוק החל בישראל כל אדם באשר הוא רשאי להקים חברה. על מטרות החברה להיות מוסריות, חוקיות וכאלה שאינן פוגעות בתקנות שונות של הציבור. להקמת חברה ישנם יתרונות על פני עסקים פרטיים כפי שיפורט בהמשך.

יתרונות של הקמת חברה בע"מ:

• הקלות בביטוח לאומי: חברות בע”מ משלמות ביטוח לאומי כאשר הוא נקבע בהתאם למשכורת של בעל החברה. שאר הרווחים אינם נכנסים לשקלול ונוצר מצב שבו חברות משלמות לביטוח לאומי פחות מבעלי עסקים פרטיים.


• הקלות במס הכנסה: לחברה קיימת אפשרות לפעול ביתר גמישות באשר למס ההכנסה. למשל, ניתן לדחות את חלוקת הרווחים וכך לצמצם את גובה המס בזמן נתון. דחייה זו מאפשרת לעשות שימושים שונים בכסף כולל ביצוע השקעות רווחיות נוספות.


• גוף משפטי נפרד: החברה מהווה גוף משפטי נפרד מאשר מנהליה. כך נוצרת הגנה משפטית מסוימת כאשר החברה נתבעת ולא בעלי המניות בחברה.


• התדמית הנוצרת לחברה שונה מהתדמית של בעלי עסקים עצמאיים. חברה נתפסת כגוף “יוקרתי” יותר מאשר עסקים פרטיים וכן כגוף מקצועי יותר.
חברות בע”מ יכולות להיות בעלות יתרונות רבים נוספים אותם יוכל למנף רואה חשבון מומחה בתחום הקמת חברות.