הקמת חברה

ליווי של רואה חשבון לצורך הקמת חברות בע"מ:

על רואה החשבון ללוות את מקימי החברה החל מהשלבים הראשונים להקמתה.
יהודה ארליך ושות’- הקמת חברות בליווי מקצועי בהתאם לתקנות העדכניות ביותר:
במשרד יהודה ארליך ושות’ חברים רואי חשבון מומחים לתחום הקמת חברות. אנשי מקצוע איכותיים אלו ילוו את ההליך הבירוקרטי של הקמת החברה והם ישמשו כשותפים לדרך ומנחים בנוגע למינוף החברה והגדלת רווחיה.

על תהליך הקמת חברה:

תהליך של הקמת חברה מחייב את הבהרת המונח “חברה בע”מ “. החוק מכתיב כי חברה בע”מ נוצרת על בסיס התאגדות של מספר אנשים לצורך השגת מטרה מסוימת, בין השאר, לצורך מטרות רווח. אדם יחיד יכול להקים חברה לבדו כאשר כל מניות החברה נמצאות בשליטתו. על פי החוק החל בישראל כל אדם באשר הוא רשאי להקים חברה. על מטרות החברה להיות מוסריות, חוקיות וכאלה שאינן פוגעות בתקנות שונות של הציבור. להקמת חברה ישנם יתרונות על פני עסקים פרטיים כפי שיפורט בהמשך.

יתרונות של הקמת חברה בע"מ:

• הקלות במס הכנסה: שיעור מס חברות הינו שיעור קבוע של 23% מרווחי החברה, לעומת מיסוי פרוגרסיבי אצל יחיד, המגיע לכ- 50% מההכנסה.

מאחר וכך, נותרים בידי החברה 77% מרווחיה, דבר המקל עליה להתפתח ע”י הגדלת ההון החוזר (הגדלת המלאי והאשראי ללקוחות)

• גוף משפטי נפרד: החברה מהווה גוף משפטי נפרד ממנהליה (חברה בערבון מוגבל). המשמעות היא שערבות בעלי המניות מוגבלת עד סכום השקעתם בהון המניות. כך נוצרת הגנה משפטית מסוימת כאשר ניתן לתבוע את החברה אך לא את בעלי מניותיה.