חשבונאות וביקורת

על חשבונאות וביקורת במשרד רואי חשבון יהודה ארליך ושות':

במשרד יהודה ארליך ושות’ מועסקים רואי חשבון מצטיינים כאשר הדגש על התפתחות מקצועית ללא הפסקה, הרחבת הידע ושמירה על עבודה עדכנית, מהווים ערכים בסיסיים שהחברה נוהגת לפיהם. מומלץ לפנות לחברה לצורך קבלת שירותי חשבונאות הנערכים במקצועיות, בדיוק ומתוך תודעת שירות גבוהה במיוחד.

בישראל של שנות האלפיים התקן שעל פיו מתנהלים כללי החשבונאות והביקורת הינו התקינה הבינלאומית (IFRS) והתקינה האמריקאית .(US GAAP) סטנדרטים חדשים אלו הציבו בפני רואי החשבון בארץ נורמה חדשה שהינה טובה יותר. בפרט עבור הלקוחות. בין השאר, רואה חשבון בשנים אלו חייב לדעת כיצד להבהיר ללקוח את מפת החשבונאות, לסייע לו בהערכת סיכונים ולתת תמונה מלאה אודות אפשרויות ייעול לעסק באמצעות כלים מתחום החשבונאות והביקורת. על התארגנות מכל סוג- חברה, עסק עצמאי, עמותה וכו’, חלים חוקים שונים ועל רואה החשבון להכירם לעומק. פירוט בנוגע לשירותי חשבונאות וביקורת הניתנים על ידי רואה חשבון:

דוחות– על רואה חשבון להכין דו”חות כספיים המייצגים נאמנה את העסק ונבנים תוך התאמה מלאה לסטנדרטיים והכללים המקובלים. עריכת דו”חות בהתאם לרשויות ניירות הערך מאפשרת עריכת ביקורת והסקת מסקנות.


חשבונאות– על רואה חשבון לייעץ בנושאים חשבונאיים ולתת ללקוח כלים להבנת כללי החשבונאות הנהוגים והאופן בו ניתן להפיק מהם מידע חשוב עבור הלקוח עצמו.


חוות דעת– חשבונאות וביקורת מחייבת רואה חשבון מומחה לערוך בחינות עמוקות על פי בקשת הלקוח לצורך יצירת חוות דעת. חוות דעת יכולה לשמש בבתי משפט, בהתכנסויות של בעלי חברות ובאופנים רבים אחרים.


ליווי עסקי– מתן מענה רחב בתחומי חשבונאות וביקורת לצורך יצירת תכנית עסקית ולצורך הבנה עמוקה של ההתנהלות הפיננסית של העסק.

חשבונאות וביקורת- היתרונות ללקוח:

בפעמים רבות חשבונאות וביקורת הן עול שעל הלקוח להעביר לרואה החשבון תמורת תשלום וכך נמנעת כל התעסקות בנושא. עם זאת, רואה חשבון מומחה יכול לתת ללקוח שירותי חשבונאות וביקורת המאפשרים ראייה נכונה בכל הנוגע לניהול העסק, ייעול של העסק ובניית תכנית התקדמות לעתיד. שיתוף פעולה בין רואה חשבון ללקוח בתחום של חשבונאות וביקורת יכול לעודד צמיחה עסקית מושכלת.