חשבונאות וביקורת

על חשבונאות וביקורת במשרד רואי חשבון יהודה ארליך ושות':

במשרד יהודה ארליך ושות’ מועסקים רואי חשבון מצטיינים כאשר הדגש על התפתחות מקצועית ללא הפסקה, הרחבת הידע ושמירה על עבודה עדכנית, מהווים ערכים בסיסיים שהחברה נוהגת לפיהם. מומלץ לפנות לחברה לצורך קבלת שירותי חשבונאות הנערכים במקצועיות, בדיוק ומתוך תודעת שירות גבוהה במיוחד.

בישראל של שנות האלפיים התקינה שעל פיה מתנהלים כללי החשבונאות והביקורת הינה התקינה הבינלאומית (IFRS) והתקינה האמריקאית .(US GAAP) סטנדרטים חדשים אלו הציבו בפני רואי החשבון בארץ נורמה חדשה שהינה טובה יותר. בפרט עבור הלקוחות. בין השאר, רואה חשבון בשנים אלו חייב לדעת כיצד להבהיר ללקוח את מפת החשבונאות, לסייע לו בהערכת סיכונים ולתת תמונה מלאה אודות אפשרויות ייעול לעסק באמצעות כלים מתחום החשבונאות והביקורת. על התארגנות מכל סוג- חברה, עסק עצמאי, עמותה וכו’, חלים חוקים שונים ועל רואה החשבון להכירם לעומק.
פירוט בנוגע לשירותי חשבונאות וביקורת הניתנים על ידי רואה חשבון:

דוחות– על רואה החשבון להכין דו”חות כספיים המייצגים נאמנה את העסק ונבנים תוך התאמה מלאה לסטנדרטיים והכללים המקובלים.

חשבונאות– על רואה חשבון לייעץ בנושאים חשבונאיים ולתת ללקוח כלים להבנת כללי החשבונאות הנהוגים והאופן בו ניתן להפיק מהם מידע חשוב עבור הלקוח עצמו.

חוות דעת– חשבונאות וביקורת מחייבת רואה חשבון מומחה לערוך בדיקות מעמיקות לצורך מתן חוות דעת. חוות הדעת מופנית לבעלי המניות, אך יש להם משקל מכריע בהתייחסות קוראי הדוחות הכספיים.

ליווי עסקי– מתן מענה רחב בתחומי חשבונאות ותזרים המזומנים של הפירמה לצורך יצירת תכנית עסקית ולצורך הבנה עמוקה של ההתנהלות הפיננסית של העסק.

חשבונאות וביקורת- היתרונות ללקוח:

בפעמים רבות חשבונאות וביקורת הן עול שעל הלקוח להעביר לרואה החשבון תמורת תשלום וכך נמנעת כל התעסקות בנושא. עם זאת, רואה חשבון מומחה יכול לתת ללקוח שירותי חשבונאות וביקורת המאפשרים ראייה נכונה בכל הנוגע לניהול העסק, ייעול של העסק ובניית תכנית התקדמות לעתיד. שיתוף פעולה בין רואה חשבון ללקוח בתחום של חשבונאות וביקורת יכול לעודד צמיחה עסקית מושכלת.