כינוסים ופירוקים

כינוסים ופירוקים בליווי של טובי המומחים במשרד רואי החשבון יהודה ארליך ושות':

הסיוע שלנו למפרק ו/או לנאמן המנסה להבריא את העסק, מתבטא בסיוע בעריכת תחזיות להמשך הפעלת העסק, הגעה לרווחיות ושיפור תזרים המזומנים.
במידה והתהליך נכשל, אנו מסייעים למפרק בגיבוש הסדר נושים, מימוש נכסים, בדיקת הוכחות חוב ועריכת דוחות כספיים למפרק.

כינוסים ופירוקים- מתי?:

כאשר עסק מפסיק להיות רווחי לבעליו ומתדרדר למצב של לקיחת הלוואות ויצירת חובות גדולים שבעל העסק כבר לא מסוגל לעמוד בהם, מתקיים מצב בו העסק במבנהו הקיים “חסר סיכוי” להנבת הצלחה כלכלית לבעליו ויותר מכך, הוא כנראה לא יוכל להיות מספק לצורך החזרת החובות של הבעלים. כך נוצרת פשיטת רגל או החלטה על פירוק של חברה או בית עסק. כינוסים ופירוקים הם השלב הבא לאחר קבלת ההחלטה בנוגע לסגירת העסק.

מה הם כינוסים ופירוקים?:

ייתכן מאד כי עסק שפשט רגל ויצר חובות משמעותיים אינו רווחי במתכונת הקיימת שלו. אולם, אם תתבצע חלוקה שלו למרכיביו ייתכן כי תהייה אפשרות להפיק ממנו רווחים כספיים שיכלו לתת מענה לחובות שהעסק הותיר אחריו. באמצעות כינוסים ופירוקים הנערכים כמלאכת מחשבת מורכבת וסבוכה, נוצרת הצלחה בהשגת משאבים מתוך העסק לצורך סגירת החובות או לכל הפחות צמצום שלהם. ההליך דורש את בחינה של כל הנתונים הקיימים לגבי החברה, הבנת האופן שבו היא עובדת ולעיתים רבות נדרשת תוכנית ארוכת טווח המונה שלבים רבים .