ליווי עסקי

ליווי עסקי- משרד רואה חשבון יהודה ארליך ושות':

מופיעים לעיל’ מספר תחומים בהם ניתן ליווי עסקי ללקוחות המשרד. בפועל קיימים הרבה יותר תחומים ונושאים הקשורים לליווי עסקי ומקבלים מענה על ידי הצוות המקצועי במשרד. בין השאר המשרד עוסק בייעוץ פיננסי, במתן מענה לבעיות ספציפיות כגון- גישור ובוררות וכן הלאה. כל השירותים ניתנים תחת אחריות מקצועית רחבה, ניסיון ושירות איכותי.

שירותי חשבונאות ניתנים לעסקים בכל הגדלים ובכל שלבי ההתפתחות של העסק. אולם, מעבר לשירותים השגרתיים הנדרשים באופן רגיל כגון- הגשת דוחות לרשויות, ישנם שירותים ייחודיים שרואה חשבון מומחה יכול לתת ללקוחותיו לצורך ליווי עסקי מקצועי ויעיל. להלן פירוט אודות פעולות ליווי עסקי אפשרויות לעסקים בשלבי התפתחות שונים.

עסקים בתחילת הדרך:

• רישום בפני רשויות: כל סוג עסק באשר הוא מחייב עם תחילת תהליך ההקמה והפיתוח פנייה לצורכי רישום בפני רשויות. לעיתים מדובר בהליך ארוך מבחינה בירוקרטית הדורש התמודדות רבה עם המערכת.

• בחירת מבנה לעסק: בחירת המבנה היא בעלת השלכות רבות, בין בכל הנוגע לחישובי המס, הניהול העסקי, הדוחות ועוד. בין האפשרויות השונות ניתנת בחירה בין הקמת עסק עצמאי, חברה ועוד.

• הכנת תוכנית עסקית: חידוד המטרה של העסק ובניית אופק פעולות לצורך איזון בין השקעות נוכחיות ועד לכיסוי ההוצאות והפקת רווחים.

• גוף משפטי נפרד: החברה מהווה גוף משפטי נפרד מאשר מנהליה. כך נוצרת הגנה משפטית מסוימת כאשר החברה נתבעת ולא בעלי המניות בחברה.

• התדמית הנוצרת לחברה שונה מהתדמית של בעלי עסקים עצמאיים. חברה נתפסת כגוף “יוקרתי” יותר מאשר עסקים פרטיים וכן כגוף מקצועי יותר.
חברות בע”מ יכולות להיות בעלות יתרונות רבים נוספים אותם יוכל למנף רואה חשבון מומחה בתחום הקמת חברות.

עסקים קיימים בתחילת דרכם:

• ניתוח דו”חות: התכנסות של מנהלי החברה בכל רבעון לצורך מעבר על הדו”חות, הבנת נקודות התורפה של העסק ובניית תכניות התייעלות להמשך התפעול של העסק.

• תחום המיסוי: שמירה על קשר עם רשויות המיסוי השונות, שליטה בענייני מס הנוגעים לעסקאות חריגות, דיווחים שוטפים לרשויות.

• דו”חות: הגשת דו”חות שנתיים לבעלי העסק, לרשויות ולכל הנוגעים בדבר.