ליווי עסקי

ליווי עסקי- משרד רואה חשבון יהודה ארליך ושות':

מלבד המטלות ה”מסורתיות” המבוצעת על ידי רואי חשבון, משרדנו מעניק גם שירותים עסקיים, בין השאר כוללים השירותים העסקיים:
– לווי שוטף של הפירמה, הכנת תזרים מזומנים ומעקב אחר הביצוע.
– זיהוי קשיים תזרימיים וסיוע במתן פתרונות, כגון: הגדלת אשראי בנקאי ו/או מגורמים פיננסים אחרים, שינוי מבנה האשראי (זמן קצר וארוך).
– עריכת תוכניות עסקיות והערכות שווי לטובת גיוס אשראי ו/או גיוס משקיעים.
– סיוע בגיוס משקיעים לרבות ניהול המו”מ וקשר מול עורכי הדין עד לסיום העסקה.

עסקים בתחילת הדרך:

• רישום בפני רשויות: כל סוג עסק באשר הוא מחייב עם תחילת תהליך ההקמה והפיתוח פנייה לצורכי רישום בפני רשויות. לעיתים מדובר בהליך ארוך מבחינה בירוקרטית הדורש התמודדות רבה עם המערכת.

• בחירת מבנה לעסק: בחירת המבנה היא בעלת השלכות רבות, בין בכל הנוגע לחישובי המס, הניהול העסקי, הדוחות ועוד. בין האפשרויות השונות ניתנת בחירה בין הקמת עסק עצמאי, חברה ועוד.

• הכנת תוכנית עסקית: חידוד המטרה של העסק ובניית אופק פעולות לצורך איזון בין השקעות נוכחיות ועד לכיסוי ההוצאות והפקת רווחים.

• גוף משפטי נפרד: החברה מהווה גוף משפטי נפרד מאשר מנהליה. כך נוצרת הגנה משפטית מסוימת כאשר החברה נתבעת ולא בעלי המניות בחברה.

• התדמית הנוצרת לחברה שונה מהתדמית של בעלי עסקים עצמאיים. חברה נתפסת כגוף “יוקרתי” יותר מאשר עסקים פרטיים וכן כגוף מקצועי יותר.
חברות בע”מ יכולות להיות בעלות יתרונות רבים נוספים אותם יוכל למנף רואה חשבון מומחה בתחום הקמת חברות.

עסקים קיימים בתחילת דרכם:

• ניתוח דו”חות: התכנסות של מנהלי החברה בכל רבעון לצורך מעבר על הדו”חות, הבנת נקודות התורפה של העסק ובניית תכניות התייעלות להמשך התפעול של העסק.

• תחום המיסוי: שמירה על קשר עם רשויות המיסוי השונות, שליטה בענייני מס הנוגעים לעסקאות חריגות, דיווחים שוטפים לרשויות.

• דו”חות: הגשת דו”חות שנתיים לבעלי העסק, לרשויות ולכל הנוגעים בדבר.