מיסוי בינלאומי

אמנות מס בינלאומיות:

משרד יהודה ארליך ושות’ נותן מענה מקיף ללקוחות בכל הקשור למיסוי בינלאומי. באמצעות הכרה של החוק והכרת ההסכמים שנחתמו עם כחמישים מדינות בעולם לצורך הקלת הכפילות, מומחי המשרד מאפשרים ללקוחות לנצל את מלוא זכויותיהם ולהימנע מתשלום מיסים כפולים. יש לציין כי באמצעות ליווי של רואה חשבון בכל הנוגע למיסוי בינלאומי ניתן לעסקים הפועלים בארץ ומחוצה לה אפשרות לחסכון משמעותי בהוצאות.

מיסוי בינלאומי בישראל של שנות האלפיים:

עד תחילת שנות האלפיים הייתה נהוגה בישראל שיטת מיסוי טריטוריאלית.

מיסוי טריטוריאלי– הטלת מס על הכנסות של תושבי ישראל שהינן תוצאה של פעילות עסקית בתוך השטח הטריטוריאלי של מדינת ישראל. כמו כן, הטלת מס על הכנסות של תושב חוץ שהפיק הכנסות כלשהן בתוך גבולות מדינת ישראל.
משנות האלפיים חל שינוי תפיסתי עצום בנוגע לפעילות העסקית של תושבי ישראל ועל מקומה של ישראל ביחס למסחר בעולם המערבי ובעולם בכלל. אז עברה שיטת המיסוי לשיטה המקובלת במדינות מפותחות. שיטת המיסוי הפרסונאלי.

מיסוי פרסונאלי– הטלת מס על כל אדם בהתאם להכנסות שהופקו בתוך מדינתו או מחוצה למדינתו וכן על מבקרים במדינה שהפיקו רווחים בתוך גבולותיה. ההבדל ביחס לשיטה הטריטוריאלית הינו הטלת המס על אדם כך שגם הכנסות שצמחו בתוך הארץ וגם הכנסות שיוצרו מחוצה לה משתלבות בתמונה. זאת לעומת השיטה שבה הטלת המס הוגבלה להכנסות שהופקו במדינה עצמה.

בעייתיות בשיטת המיסוי הפרסונאלי והגעה להסכמי מיסוי בינלאומי:

בעקבות שיטת המיסוי החדשה התמודדה ישראל כמו מדינת רבות אחרות עם כפילות במס. כפילות זו נוצרת במצב שבו הפרט מחויב במס על הכנסותיו בתוך שטח מדינה מסוימת כלפי המדינה שבה הופק הרווח ובו זמנית מחויב במס על ידי המדינה שבה הוא אזרח חוקי. כדי להתגבר על הכפילות נוצרו הסכמי מיסוי בינלאומי של ישראל עם כחמישים מדינות אחרות. הסכמים אלו מחלקים את המס באופן שוויוני ומונעים עוגמת נפש של המחויבים במס על פי חוק.