מיסוי קבלני

מיסוי קבלני בחברת רואי חשבון:

כדי להיטיב עם בעלי עסקים בתחום הקבלנות יש להכיר היטב את חוקי המיסוי הקבלני תוך ניסיון מתמיד לנצל אותם כמה שרק אפשר לטובת הלקוחות. במשרד רואי חשבון יהודה ארליך ושות’ קיים צוות מקצועי מומחה לנושא זה של מיסוי קבלני. באמצעות הצוות תוכלו לקבל מענה איכותי בכל הנוגע לניהול ספרים באופן המתאים לקבלנים, לצורת החשבונאות עבור עוסקים בתחום זה כפי שהיא נקבעה בחוק וכמובן סיוע ליווי וביצוע של מיסוי קבלני בפועל.

פקודת מס הכנסה עבור קבלנים:

מס הכנסה מבדיל בין קבלנים לבין חייבים במס אחרים בשל מאפיינים ייחודיים להתנהלות הפיננסית של קבלנים לעומת השאר. שלושה היבטים בולטים מצדיקים את השינוי בחוקי המס הרגילים ביחס לקבלנים:

1) עסקאות המבוצעות על ידי קבלנים נמשכות לאורך תקופה ארוכה. התשלומים מתבצעים לאורך זמן רב כאשר עריכת דוחות על בסיס שנה אינה משקפת את הנתונים במציאות ומאפשרת תמונה חסרה ולא מדויקת של העסק.

2) קבלנים עסוקים בפרויקטים ממושכים ועסקאותיהם מערבות הוצאות ריבית לעבודות השונות. הריבית אינה קבועה ומשתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט.

3) ישנם חוקי חשבונאות שונים וייחודים לענף הקבלנים.

קבלן בונה:

על קבלן בונה לתת דיווח בנוגע להכנסותיו לצורכי מס אך מהשנה הראשונה שבה הבניין היה מוכן ברמת ראוי לשימוש. קיימות נוסחאות הנוגעות לחישוב גובה המס במקרים ספציפיים של מכירת חלקי בניין לעומת מכירת הבניין כולו.

קבלן מבצע:

כל עבודה שמשך הביצוע שלה הוא מעל לשנה נכללת תחת כותרת של קבלן מבצע עבור צורכי מס. על קבלנים מבצעים בעבודות ממשוכות אלו לדווח לרשויות מרגע שבו עשרים וחמישה אחוזים מהיקף העבודה בוצעו. כדי להעריך מתי הסתיים אחוז זה מתוך כלל העבודה יש לבצע הערכה משוערת ולנסות להתבסס על נתוני התקדמות בשטח.