עמותות

משרד יהודה ארליך ושות'- אגף עמותות:

למשרד יהודה ארליך ושותניסיון רב בנושא עמותות וחלצ (חברה לתועלת הציבור). בין השאר נכללים בין לקוחות המשרד עמותות שהמשרד ליווה מתחילת החזון ועד להגשמתו בפועל. במידה ואתם עמותה או רוצים להקים אחת כזו פנו בהקדם לצורך קבלת מענה מקצועי ויעיל

היבטים מיוחדים של צרכי עמותות בתחום החשבונאות:

עמותה הינה גוף הפועל ללא מטרת רווח (מלכר). במידה ונוצרים לעמותה עודפים מפעילותה השוטפת, החוק אוסר עליה לחלק את הרווחים לחבריה. לעמותות נקבעו כללי חשבונאות ומבנה דוחות כספיים שונים מהכללים החלים על חברות בעמ. העמותות אינן חייבות במס הכנסה על עודפיהן, ואינן נחשבות לעוסקמבחינת חוק מס ערך מוסף.

על הקמת עמותות וניהולן:

מעבר למאפיינים ייחודים בנוגע לפעילות פיננסית, סביב הקמת עמותות קיימת התעסקות בירוקרטית ענפה ומתישה. שלבי הקמת עמותה מחייבים על פי רוב סיוע חיצוני ועדיף שסיוע זה יגיע באמצעות רואה חשבון מומחה. להלן פירוט שלבים בדרך להקמת עמותות:

1. הבנת החזון ותרגומו להגשמה בפועל

2. הכנת המסמכים לרשם העמותות

3. פתיחת חשבון בנק מתאים

4. ניסוח תקנון בהתאם לחוקים החדשים ביותר

5. כתיבת פרוטוקול

6. ליווי צמוד לאורך כל הדרך.

ערנות לשינויים בחקיקה:

חוקי חשבונאות, מיסוי ועוד החלים על עמותות משתנים תדיר כתוצאה מקבלת החלטות של הרשויות כך שישנם שינויי חקיקה רבים לגבי עמותות ועל רואה חשבון להיות בקיא בהם היטב. ליווי עמותה- הקמתה והמשך פיקוח על פעילותה, חייבים להתבצע תוך ערנות לשינויים התקופתיים בנושאים אלו.