עמותות

משרד יהודה ארליך ושות'- אגף עמותות:

למשרד יהודה ארליך ושות’ ניסיון רב בנושא עמותות. המשרד מחזיק מחלקה מיוחדת עבור הטיפול בעמותות. בין השאר נכללים בין לקוחות המשרד עמותות שהמשרד ליווה מתחילת החזון ועד להגשמתו בפועל. במידה ואתם עמותה או רוצים להקים אחת כזו פנו בהקדם לצורך קבלת מענה מקצועי ויעיל.

היבטים מיוחדים של צרכי עמותות בתחום החשבונאות:

עמותה הינה גוף הפועל ללא מטרת רווח. על פי רוב לעמותה מטרה מוגדרת מראש כאשר רבות העמותות שעוסקות בתרומה לחברה בדרכים שונות. לעמותות התנהלות פיננסית ייחודית ושונה מגופים אחרים כגון עוסק מורשה/ פטור/ חברה וכדומה. להלן כמה מאפיינים מיוחדים לעמותות:

1. עמותה פועלת ללא מטרות רווח עבור מיסדיה.

2. לרוב העמותות פעילות פיננסית מצומצמת בשל מיעוט משאבים.

3. עמותה נתונה תחת פיקוח מחמיר במיוחד מטעם המדינה וזאת לעומת כל גוף אחר.

4. חוקי חשבונאות שונים חלים על עמותות.

על הקמת עמותות וניהולן:

מעבר למאפיינים ייחודים בנוגע לפעילות פיננסית, סביב הקמת עמותות קיימת התעסקות בירוקרטית ענפה ומתישה. שלבי הקמת עמותה מחייבים על פי רוב סיוע חיצוני ועדיף שסיוע זה יגיע באמצעות רואה חשבון מומחה. להלן פירוט שלבים בדרך להקמת עמותות:

1. הבנת החזון ותרגומו להגשמה בפועל

2. הכנת המסמכים לרשם העמותות

3. פתיחת חשבון בנק מתאים

4. ניסוח תקנון בהתאם לחוקים החדשים ביותר

5. כתיבת פרוטוקול

6. ליווי צמוד לאורך כל הדרך.

ערנות לשינויים בחקיקה:

חוקי חשבונאות, מיסוי ועוד החלים על עמותות משתנים תדיר כתוצאה מקבלת החלטות של הרשויות כך שישנם שינויי חקיקה רבים לגבי עמותות ועל רואה חשבון להיות בקיא בהם היטב. ליווי עמותה- הקמתה והמשך פיקוח על פעילותה, חייבים להתבצע תוך ערנות לשינויים התקופתיים בנושאים אלו.