עצמאיים ושותפויות

חבילת שירותי ראיית חשבון עבור עצמאיים ושותפויות:

במשרד רואי חשבון יהודה ארליך ושות’ קיימת מחלקה מקצועית ואיכותית הנותנת מענה מיוחד ואישי לבעלי עסקים עצמאיים וכן לחברים בשותפויות. באמצעות המחלקה הלקוחות נהנים מחבילת שירותים מקיפה הכוללת בתוכה את כל הצרכים הקיימים של עצמאיים ושותפויות למול רשויות המס: שרותי הנהלת חשבונות, דיווחים חודשיים שוטפים (מקדמות מס, בטוח לאומי, מס ערך מוסף וכו’).
כמו כן מקבלים העצמאים שרותי יעוץ מס, יעוץ עסקי ותחזיות תשלומים לרשויות במהלך השנה ולקראת סופה.
בשל אופיים המיוחד של עסקים עצמאיים, הליווי של המשרד ייחודי ומתבצע בדגש על ליווי אישי ומותאם לבעל העסק.

מחלקת עצמאיים ושותפויות:

לפי חוק המס בישראל הקמת עסק עצמאי או חברות לשותפויות עסקיות מחייבת פתיחת תיק ברשויות המס. פתיחת התיק נעשית באופן המותאם לסוג העסק. בהתאם לעוסק פטור נפתח תיק תואם ושונה מאשר התיק הנפתח לעוסק מורשה או לשותפות עסקית. לאחר הקמת העסק העצמאי או אותה שותפות עסקית, על בעלי העסק לדווח באופן שוטף לרשויות המס. דיווחים אלו דורשים דיוק ותיעוד של פרטים הנוגעים להכנסות, הוצאות, השקעות ועוד. רואה חשבון מוסמך נדרש לצורך ייצוג ראוי מול רשויות המס.

הטיפול השוטף של רואה חשבון בעצמאיים ושותפויות:

כל בעל עסק מחויב על פי חוק בכמה דוחות ודיווחים קבועים לאורך השנה. בין אלו קיימים דוחות שנתיים, דיווחים לביטוח לאומי, דיווחים שוטפים לאורך השנה העסקית ועוד. כדי לערוך את כל אלו על רואה החשבון להיות במעקב צמוד בכל הנוגע להכנסות ולהוצאות של עצמאיים ושותפויות. שירותי הנהלת חשבונות אינם נותנים מענה מספק היות והדוחות המוגשים למס הכנסה חייבים להיות חתומים בידי רואי חשבון.

שירותים לעצמאיים ושותפויות:

מעבר לפעולות השוטפות על רואה חשבון של עצמאיים ושותפויות להיות הגוף האחראי על הפקת תלושי שכר, להוות גורם מסייע ומדריך לעסק המתפתח, לייעץ וללוות את העסק ולתת מענה מקצועי ומבוסס לכל בעיה שמתפתחת במהלך הפעילות של בית העסק. מעבר לכך, רואה חשבון המלווה עצמאיים ושותפויות צריך לאמץ חשיבה רחבה לטווחים ארוכים על מנת למצוא פתרונות להרחבת הרווחים וייעול העסק.