קורונה עדכון 33- הנדון:   בקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור החודשים מאי-יוני 2020

You are here: