רולינג

פרה רולינג- משרד רואי חשבון יהודה ארליך ושות':

משרד רואה חשבון יהודה ארליך ושות’ מעסיק מומחים לתחומי פרה רולינג. באמצעות שימוש בכלי זה ניתן להקטין מרכיבים של אי וודאות ולנהל סיכונים בצורה נבונה. המשרד מומחה בתחום ובעל ניסיון רב בנושא. באמצעות פנייה לשירותי המשרד תוכלו לנהל נכון יותר את מיסוי העסק שלכם.

מידע כללי אודות פרה רולניג:

פרה רולינג הינה החלטה מקדמית או הנחיה מקדמית. באופן כללי ביותר מדובר בהליך שבו ניתן לבקש מהרשויות את התייחסותן בנוגע לבקשה שהפרט מתכוון להגיש לרשות. כביכול, באמצעות הגשת בקשה ניתן לייצר מצב בו הרשות מודיעה לפרט המבקש מה תהייה תגובתה לבקשתו המסוימת. זאת בניגוד למצב הטבעי שבו על הפרט להגיש בקשה ולהמתין לתשובה בין אם זו תתאים לו ובין אם לא. השימוש בפרה רולינג נפוץ בכל הקשור לחוקי מיסוי ובפרט עבור מקרים של מיסוי מורכב.

החלטה מקדמית בעיני החוק:

החלטה מקדמית בנוגע למיסוי ובכלל אינה מחייבת את בית המשפט באופן כל שהוא. עם זאת, מדובר בהחלטה שמחייבת את הרשות עצמה שאינה רשאית לחזור בה מעמדתה שהוצגה בפני הפרט בתהליך הפרה רולינג. כך, בית המשפט אינו נתון להחלטת הרשות אך על הרשות לעמוד בדבריה ולפעול בהתאם להצהרותיה.

היעזרות בשירותי רואה חשבון לצורך פרה רולינג:

חוקי מיסוי עלולים להיות מורכבים ביותר בפרט כאשר מדובר בגופים גדולים וסבוכים. חוקי המס מאפשרים הגשת פרה רולינג. רואה חשבון מומחה יכול לעשות שימוש מקצועי ויעיל בכלי זה לצורך קבלת החלטות מיסוי לטווח ארוך ולנהל נכון את סיכוני העסק בהיבט זה. הגשת פרה רולינג אינה מחייבת את הסכמת הרשות למתן מענה. היא יכולה לסרב או לתת החלטת מיסוי בהסכם או שלא בהסכם. החלטות בהסכם לא מאפשרות ללקוח לערער על החלטת הרשות וזאת לעומת החלטות שאינן בהסכם.