שירותים נלווים

שירותים נלווים במשרד של יהודה ארליך ושות':

המשרד נותן מענה למגוון רחב של חברות, תאגידים ובעלי עסקים פרטיים. במשרד ישנו טווח רחב של שירותים נלווים לצורך הענקת השירות המקיף והמקצועי ביותר לכל אחד מלקוחות החברה. ניתן ליצור קשר על מנת לקבל הסבר על חבילת השירותים המומלצת של המשרד בהתאמה אישית ללקוח.

שירותים נלווים במשרד רואה חשבון:

משרד רואה חשבון מספק שירותים נלווים לחשבונאות השגרתית וזאת כדי לאפשר ללקוחות ניצול מרבי של שירותי רואה חשבון והידע הקיים בתחום זה. להלן פירוט של שירותים נלווים מהותיים לתפקוד שוטף ויעיל של משרד רואי חשבון.

שירותים נלווים:

בדיקת נאותות– בדיקה המתבצעת להערכת פעילויות פיננסיות ושאינן פיננסיות לגבי גופים איתם הלקוח רוצה ליצור קשרים עסקיים. למשל, במידה ולקוח מעוניין להשקיע בישות מסוימת, בדיקת נאותות מאפשרת להעריך את כדאיות העסקה ולהציב עבורה תנאים הולמים.

הכנת דוחות מס– כוללת הכנה של דוחות להגשה לרשויות המיסים בהתאם לחוק. נוסף על כך, מאפשרת לבחון אפשרויות להתנהגות פיננסית שונה כדי ליצור הטבות בתשלום המס ולתכנן את הוצאתו באופן שיצמצם את העול המוטל על העסק בהקשר זה.

הנהלת חשבונות– הליך בסיסי המהווה תשתית לעבודה חשבונאית מקצועית של רואה חשבון מומחה. הנהלת חשבונות כוללת עריכת תיעודים לעסק הכוללים הוצאות, הכנסות, חובות, עסקאות ועוד. אלו משמשים בסיס להכנת הדוחות ועליהם להתבצע באופן יעיל, שיטתי ומקצועי.

בוררות וגישור– ענף המאפשר ללקוחות ומתעניינים להגיע לבורר או מגשר מוסמך של המשרד. על איש צוות שעוסק כבורר או מגשר לקבל הסכמה כפי המקובל באיגודים המקצועיים בתחום זה. במקרים של סכסוך על רקע פיננסי מומחיותו של רואה חשבון מהותית באופן מיוחד.

בודקי שכר– בדיקות והנחיות במטרה להגן על מעסיקים מפני תביעות ולהגן על העובדים מפני ניצול או חוסר מיצוי זכויות.