בדיקת נאותות- מה זה אומר?:


בדיקת נאותות מכונה בשם נוסף – שקידה נאותה. הבדיקה מתבצעת אך ורק על ידי רואה חשבון מוסמך. מטרת הבדיקה הינה לאפשר ללקוח מזמין הבדיקה להעריך גוף מסוים בחינה היקפית שתאפשר ללקוח לקבל החלטות מושכלות ושקולות בנוגע להשקעות באותו הגוף, עסקאות עם הגוף המדובר וכן הלאה. לקוחות נוטים להזמין בדיקת נאותות לפני תחילת ההתקשרות עם הגוף הנבדק. בדיקה זו מאפשרת לקבל תמונת תקדים לפני יצירת התקשרות לצרכים עסקיים.


מה כוללת בדיקת נאותות?:

בדיקת נאותות הינה בדיקה מקיפה שקודם לכל מאפשרת עריכת דוחות כספיים של הגוף הנבדק. דוח כספי כולל את מצב הכספים בגוף הנבדק אך גם מעבר לכך. על הדוח לתת תמונה מדויקת של עסקים נוספים שיצרו קשרים עם הגוף הנבדק וכן לציין את החובות שהנבדק מחזיק בהן, את הסיכונים שהוא לקח על עצמו, בעיות חוקיות ועוד. בהתאם לנאמר מדובר במידע רב שנאסף באופן מקצועי ויסודי לכדי תמונה אינטגרטיבית אודות מצב הגוף הנבדק.


שימוש עסקי בבדיקת נאותות:

בדיקת נאותות צריכה להתבצע על פי בקשת הלקוח בתוספת דגשים שמעניינים את הלקוח באופן מיוחד. מעבר להיותה כלי שבאמצעותו ניתן לקבל החלטות יעילות אודות הגוף הנבדק, הבדיקה יכולה לשמש ככלי לתמרון ההתקשרות עם הגוף הנבדק היות ואותו נבדק חשוף בפני רואה החשבון והלקוח על כל חסרונותיו ויתרונותיו.

בדיקת נאותות במשרד יהודה ארליך ושות’:

חברת יהודה ארליך ושות’ הינה חברה מקצועית ומומחית הכוללת צוות רחב היקף של רואי חשבון מומחים לתחום בדיקות הנאותות. אגף הביקורת וצוות סיוע מתאים מבצעים בדיקות נאותות רחבות ומדויקות מלוות בהקפדה על הפרטים, על ההיקף ועל עומק הבדיקה.