הנדון:         חברות שבבעלותכם שאינן פעילות

מאי 2023

א.ג.נ.,

הנדון:         חברות שבבעלותכם שאינן פעילות

  1. כפי שהודענו לכם בעבר, רשם החברות ממשיך לחייב חברות פרטיות שאינן פעילות בסך כ- 1,500 ש”ח לשנה.
  • מנסיון שצברנו, עולה כי חברות שאינן פעילות אינן משלמות את האגרה הנ”ל וצוברות חובות בסך אלפי שקלים רבים.

רשם החברות רשאי, עפ”י החוק, לפנות אל בעלי המניות לתשלום חוב זה!

  • מאחר וכך, המלצנו לבעלי חברות שכאלה לבצע לחברה הליך של “פירוק מרצון”.

רשם החברות הסכים, לפנים משורת הדין, כי בחברה שתתפרק כאמור, הוא יבטל את החובות בגין האגרות.

  • כדי להנות ממחיקת חובות העבר בגין אגרות, הפירוק היה אמור להתבצע עד ליום 31.3.2023.
  • לקוחות רבים מימשו את ה”הטבה” הנ”ל ופירקו את חברותיהם במועד.
  • לפני מס’ ימים פורסמו תקנות חדשות ומקלות כלהלן:
  • חברות שתתפרקנה ברצון ב”הליך מזורז” (פירוק שמתאפשר רק לחברות שאין להם נכסים, חובות וכיוצ”ב) ופירוקן נחשב פשוט ומהיר – הפטור מחובות האגרות ינתן עם הפירוק יסתיים עד ליום 31.12.2023.
  • חברות שתתפרקנה ברצון ב”הליך רגיל” – הפטור ינתן אם הליך הפירוק יחל עד 31.12.2023 ויסתיים עד ליום 31.12.2024.
  • מאחר ומדובר בחובות כבדים שלבסוף אתם, בעלי המניות, תאלצו לפרוע, אנו ממליצים להתחיל בדחיפות בהליך הפירוק (שהינו הליך פשוט) ולעיתים מתבצע ע”י עו”ד בסיוע משרדנו.
  • במידה ותבקשו, נפנה אתכם לעורכי דין שאנו עובדים עימם והמתמחים בנושא זה.

אנו לשרותכם.

Tags: No tags

Comments are closed.