הנדון: “חרבות ברזל” – ארכות נוספות לדיווח לרשויות המס

12.11.2023

522-23-21

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – ארכות נוספות לדיווח לרשויות המס

 1. לאור המצב הביטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת “חרבות ברזל”, ועל מנת להקל על ציבור לקוחות רשות המסים, הוחלט על מתן ארכה לכלל העוסקים (לא רק לעוסקים עד 50 מיליון ש”ח), עד ליום שני ה- 27.11.2023, לדיווח ולתשלום מע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד-חודשי) ועבור תקופת הדיווח ספטמבר ואוקטובר 2023 (בדיווח דו חודשי).
 • בנוסף, הוחלט על מתן ארכות נוספות לדיווח ותשלום מע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור אוכלוסיות הזכאיות לדחייה מיוחדת מכוח חוק דחיית מועדים.

לאוכלוסיות הזכאיות לדחייה מכוח חוק זה, ניתנת ארכה עד ליום שלישי ה- 26.12.2023 עבור תקופת הדיווח ספטמבר 2023 (בדיווח חד-חודשי) ועד ליום ראשון ה- 31.12.2023 עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד-חודשי) וספטמבר-אוקטובר 2023 (בדיווח דו-חודשי).

האוכלוסיות שהוגדרו בחוק כזכאיות לדחייה מיוחדת כוללות בין השאר:

 • מי ששירת כחייל, כשוטר, כסוהר, ככבאי בתקופה הקובעת כולה או חלקה.
 • מי שהתגורר ערב תחילתה של התקופה הקובעת ביישוב שהתפנה המנוי ברשימת הישובים במצורפת לחוק.
 • מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה לו בתקופה הקובעת.
 • בן זוגו של כל אחד מהמנויים לעיל.
 • חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל מניות בה הוא אדם הנמנה ברשימת האוכלוסיות המיוחדות והוא מחזיק 50% מאמצעי השליטה בה לפחות, או שותפות רשומה אשר אדם הנמנה ברשימת האוכלוסיות המיוחדות משתתף בניהול עסקיה ושולט ב- 50% לפחות מנכסיה.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון:   “חרבות ברזל” – הכנת משכורות ותגמולי מילואים

8.11.2023

521-23-20

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – הכנת משכורות ותגמולי מילואים

להלן כמה עדכונים חשובים ודחופים להכנת המשכורות ותביעות המילואים:

 1. מערכת ייעודית למעסיקים ולמייצגים – באתר הביטוח הלאומי הוכנה מערכת יעודית שתחסוך הגשת תביעות ידניות. המערכת עלתה לפני מספר ימים לאתר הביטוח הלאומי (היא לא מקושרת למערכת המייצגים בשלב זה).

כל מעסיק שיש לו עד 10 עובדים המשרתים במילואים במלחמה, יכול להכניס את הנתונים למערכת ללא צורך במידע על השכר וללא צורך במידע על תקופת המילואים, גם אם המייצג נוהג לשדר את התביעות בשגרה.

לקישור למערכת לחץ כאן.

 • עובדים בשכר נמוך – הביטוח הלאומי עדכן את האתר שלו בהתאם.

לאור ההנחיה החדשה של הביטוח הלאומי, יש לנהוג כדלקמן לגבי עובדים בשכר נמוך מהמינימום בכל אחד מהחודשים יולי עד ספטמבר 2023:

 • עובדים שהמעסיקים נהגו בעבר לשלם משכורת ולתבוע את התגמול מהביטוח הלאומי, ימשיכו לנהוג בהתאם גם במלחמה.
  • עובדים יומיים ושעתיים שהמעסיק לא משלם להם משכורת לפי סעיף 276 בחוק, מגישים תביעות אישיות. ייתכן שבהמשך החודש הביטוח הלאומי ישקול לשלם להם תגמול מינימום באופן אוטומטי.
 • תשלום אוטומטי – הביטוח הלאומי מסר שהעצמאים והמשרתים במילואים שאינם עובדים, אמורים לקבל את תגמולי המילואים עד יום שלישי.
 • מוקדים של הביטוח הלאומי – הביטוח הלאומי פרסם שני מוקדים לשאלות בנושא המילואים (יש לציין שמדובר בנושא מילואים):

מוקד למעסיקים –  02-5393722

מוקד למשרתים – 6050*.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון: “חרבות ברזל” – זקיפת שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות

08.11.2023

520-23-19

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – זקיפת שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות

לנוכח המצב הביטחוני עקב מלחמת “חרבות ברזל”, עובדים המגויסים למילואים בצו 8 ועובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל”ת), שהיה ברשותם רכב צמוד והחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם (“שווי יחסי”). השווי היחסי יחושב גם בעת החזרת הרכב לרשותו של העובד.

עובדים שגויסו למילואים בצו 8 ועל-מנת להקל, יכול המעסיק לוודא מול העובד או מי מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח בשל הנסיבות הביטחוניות המיוחדות. הודעה מהעובד או מי מטעמו באשר להחזרת הרכב/אי העמדת הרכב לרשותו או למי מטעמו בתקופה זו, יכולה להיעשות גם בדיעבד ולכל המאוחר עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון: “חרבות ברזל” – סיוע לעסקים + חל”ת – עיקרי המתווה המסתמן

30.10.2023

519-23-18

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – סיוע לעסקים + חל”ת – עיקרי המתווה המסתמן

על פי המידע שבידנו, משרד האוצר פועל לשפר את מתווה הפיצוי לעסקים שהוצע בעבר.

כמובן, שהמתווה טרם פורסם רישמית, וטרם אושר על ידי ועדת הכספים ובכנסת.

עיקרי המתווה המסתמן:

 1. פיצוי לעסקים בגין הוצאות על פי תשומות שנת 2022 בהתבסס על שיעורי ירידה במחזור הפעילות העסקית בחודש 10/23 יחסית ל- 10/22 (או 9-10/23 יחסית ל- 9-10/22), החל מירידה של 25% ומעלה על פי מדרגות פיצוי.
 2. פיצוי של 75% מעלות שכר חודש 10/23 (עד לתקרה של שכר ממוצע במשק) מוכפל בשיעור הירידה במחזור הפעילות (שיעור ירידה של לפחות 25% מוכפל בשיעור הירידה המדויק).
 3. סה”כ תקרת המענק בגין הוצאות ושכר עבודה יחדיו –
 4. לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ש”ח – עד 600,000 ש”ח.
 5. לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי בין 100 ל- 400 מיליון ש”ח – עד 1.2 מיליון ש”ח.
 6. לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי נמוך מ- 300,000 ש”ח –

פיצוי בטווח של 1,250-14,000 ש”ח.

חל”ת:

 1. אפשרות לחל”ת של 14 יום (במקום 30 יום).
 2. לא יבוצע קיזוז ימי חופשה נצברים.
 3. לא יקוזזו 5 ימי אבטלה ראשונים (תקופת המתנה).
 4. תקופת אכשרה מינימלית תקטן מ- 12 חודשים ל- 6 חודשים (מתוך 18 חודשים שקדמו ליציאה לחל”ת).
 5. המתווה יהיה לתקופה שמיום 7.10.23 ועד 30.11.23.

כאמור, אין זה מתווה סופי ועדיין לא עבר אישורים של ועדת כספים וכנסת.

נמשיך לעקוב ולעדכן, ובמקביל משרדנו נערך לטפל בהגשת הבקשות בשימכם.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

מלחמת חרבות ברזל – הלוואות לעסקים בתנאים אטרקטיביים – עדכון מס’5

א.ג.נ,

למשרדנו קשר רב שנים עם חברת מומנטום פתרונות מימון מתקדמים.

חברת ממונטום הביאו לידיעתנו כי “קרן עוגן”, יצאה, לרגל המצב, במבצע הלוואות אטרקטיביות במיוחד.

ראו מטה את מסלולי ההלוואות האפשריות.

לקוחותינו הזקוקים למימון, מוזמנים ליצור עימם קשר בכתובת :

https://l-p.site/clientpages/18102023103608sa2508.html

הנדון:    מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מס’ 4

17.10.2023

א.ג.נ.,

הנדון:    מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מס’ 4

בעקבות מצב המלחמה להלן עדכון:

 1. הקלות של רשות המיסים –
 2. כפי שעידכנו בחוזר קודם, רשות המיסים אישרה להגיש דוח מע”מ לחודש ספטבמר עד ליום 26.10.2023.

אתמול עידכנה רשות המיסים, כי עוסקים שמחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מ’ ש”ח, רשאים להגיש ולשלם את הדוח התקופתי למע”מ לחודש 9/23 עד ליום 27.11.2023 ללא קנסות, ריבית והצמדה.

 • הליכי גביה ואכיפה הוקפאו עד ליום 1.12.2023.
 • לא יוטלו עיקולים חדשים בכלל מערכי המס עד ליום 1.12.2023.

אין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות, אלא, עצירת הליכים.

 • הקלות ביטוח לאומי
 • מעסיקים הנמצאים עד 40 ק”מ מעזה ולא ישלמו את דמי הביטוח בעבור חודש ספטמבר 2023 במועד, בעקבות הלחימה, וישלמו את דמי הביטוח עד שבועיים מתום מצב החירום, יבוטלו להם מלוא הקנסות וההצמדות על הפיגור בתשלומים לחודש זה.

אופן הביטול טרם פורסם.

 • מעסיקים הנמצאים מעל 40 ק”מ מעזה – טרם פורסמו הוראות רשמיות לגביהם.
 • כל העצמאים שישלמו את דמי הביטוח באיחור וכל המבוטחים שאינם עובדים שאמורים לשלם מקדמות עבור הרבעון האחרון – כל הקנסות וההצמדות יבוטלו.

זאת, בתנאי שהתשלום ישולם עד שבועיים לאחר תום המצב הבטחוני.

 • לא יבוצעו עיקולים למי שלא שילם את דמי הביטוח במועד.
 • הקלות בנק ישראל –

בנק ישראל פירסם מתווה מקיף שאומץ על ידי הבנקים לסיוע ללקוחות כמפורט:

מעגל ראשון – קבוצת הלקוחות:

 • לקוחות עד 30 ק”מ מרצועת עזה.
 • לקוחות שפונו מביתם על ידי גורם רשמי.
 • לקוחות שהינם בעלי קירבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים.
 • לקוחות משרתי מילואים ומגוייסי צו 8.

הטבות המתווה:

 1. משכנתאות, אשראי צרכני עד 100,000 ש”ח ואשראי עיסקי עד סכום של 2 מ’ ש”ח – דחיית תשלומים עד לתקופה של 3 חודשים.
 2. לגבי אשראי צרכני או עסקי – התקופה הנידחית תהיה פטורה מריבית ועמלות. תשלומי ההלוואות הנדחות יתווספו בסוף התקופה.
 3. משכנתאות – 3 חלופות לבחירת הבנק:
 4. הוספת התשלומים בסוף תקופת המשכנתא.
 5. פריסת התשלומים לאורך תקופת המשכנתא.
 6. העמדת הלוואה, בסכום הדחייה, ללא ריבית לתקופה של 4 שנים שמועד פרעונה יחל בחלוף שנה.
 7. יתרות חובה של משקי בית עד 10,000 ש”ח – לא יחויבו בריבית.
 8. פטור גורף ל- 3 חודשים מגביית עמלות בגין פעולות שיבוצעו, למעט פעילות מט”ח, ני”ע, סחר חוץ ויהלומים.

מעגל שני – יתר לקוחות הבנקים:

הטבות המתווה:

 1. משכנתאות, אשראי צרכני עד 100,000 ש”ח ואשראי עיסקי עד 2 מ’ ש”ח – דחיית תשלומים עד לתקופה של 3 חודשים.
 2. התקופה הנידחית תחויב כריבית על פי הריבית שסוכמה.
 3. הסכום הנדחה יתווסף בסוף תקופת ההלוואה / משכנתא.
 4. דחיית התשלומים תבוצע ללא חיוב בעמלות.
 • ועדת כספים –

ועדת כספים התכנסה ודנה במתן פיצוי בעקבות המלחמה, אולם, טרם פורסמה הנחיות או מתווה. כמובן שנמשיך לעקוב ולעדכן אתכם.

אנו לשרותכם, ומקווים ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון: מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מספר 3

א.ג.נ.,

הנדון: מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מספר 3

בעקבות מצב המלחמה להלן עדכון והבהרות –

 1. הנחיות פיקוד העורף – בתוקף עד ליום שני 16.10.2023 בשעה 18:00.

פיקוד העורף חילק את איזורי המדינה ל- 3 אזורים:

 • אזור ירוק
 • אזור צהוב
 • אזור כתום

מצ”ב לינק להנחיות פיקוד העורף לפי אזורים.

 • הקלות הקרן להלוואות בערבות מדינה (פורסם ע”י החשב הכללי) –
 • דחיית תשלומי קרן הלוואה (גרייס) לתקופה של 3 חודשים שבמהלכה תשולם החבות בלבד.
 • התאמת בטוחות – ניתן לבקש שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד הלוואה בערבות מדינה.

* בגין 2 הסעיפים שלעיל יש לפנות לבנק המממן.

 • עסקים המבקשים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה ואין ברשותם דוחות כספיים מבוקרים ליום 31.12.2022, רשאים להגיש מאזן בוחן מלא ודוחות מע”מ לשנת 2022.
 • זכאות לזיכוי במס בגין תרומות –
 • רשות המיסים תעניק זיכוי מס בגין תרומות לשם סיוע במאמץ המלחמתי, גם אם התרומות נתרמו לעמותות שמטרתן הציבורית היא אחרת, בתנאי שלעמותה יש אישור לפי ס’ 46 לפקודה.
 • תרומות מיגון למשרד הביטחון – יש לפנות למנהלת “תרומות מיגון” של משרד הביטחון, שיבחן את התרומה ולאחר אישורה, נציג משרד הבטחון ידאג להגיש הצהרת יבוא ע”ש משרד הבטחון.
 • תרומה שאינה ציוד לחימה – יש לפנות למנהלת “תרומות מיגון” ולקבל אישור בגין התרומה.
 • חל”ת (חופשה ללא תשלום) –

מצ”ב דוגמא לטופס הסכמת עובד על יציאה לחל”ת בעקבות מלחמת “חרבות ברזל”.

כפי שהבהרנו הוצאת עובד/ת לחל”ת מותנית בהסכמת העובד/ת, לאחר ניצול ימי החופשה שנצברו לו, ולתקופה מינימלית של 30 יום.

אנו לשרותכם, ומקווים ביחד לימים שקטים ובטוחים.

בכבוד רב,

יהודה ארליך ושות’

     רואי חשבון

חי/קב

15.10.2023

לכבוד

(שם החברה)

הנדון: הסכמת עובד על יציאה לחל”ת בעקבות מלחמת “חרבות ברזל”

 1. בשל מלחמת “חרבות ברזל”, ולאור אילוצי החברה כפי שהובהרו לי, אני מאשר/ת ומסכים/ה לצאת לחופשה ללא תשלום (חל”ת) החל מיום __________.
 • החופשה ללא תשלום המוסכמת כאמור, תמשך 30 ימים לפחות, בהתאם לאילוצי החברה כפי שייבחנו מעת לעת.
 • הובהר לי כי:
 • החברה תפריש עבורי דמי ביטוח לאומי לחודשיים הראשונים בלבד, ובאם החופשה תמשיך לאחר תקופה זו עליי להסדיר את תשלומי הביטוח הלאומי בעצמי.
 • בתקופת החל”ת לא יצטברו  לזכותי זכויות סוציאליות, לרבות חופשה, הבראה, מחלה ,פיצויים וכדומה.
 • כמו כן, החברה לא תפריש עבורי כספים לתנאים סוצאיליים לרבות  לקופות הגמל, קרנות פנסיה ולקרנות ההתשלמות.

כדי שהרצף הביטוחי שלי לא יפגע, עלי לדאוג לביצוע הפרשות המתאימות בעצמי.

בחתימתי להלן אני מאשר/ת כי נערכה עמי שיחה בנושא, וכי קראתי והבנתי את אשר אני מסכים/ה לו, וכי לא תהיה לי כל דרישה, טענה או תביעה כנגד החברה, מנהליה ובעלי מניותיה, לרבות טענה בדבר הרעה בתנאי העסקתי.

__________________                 _______________             _______________

שם העובד/ת                                   ת.ז.                                     חתימה

אישור מעסיק

אני, הח”מ, נציג החברה, מאשר בזאת כי העובד/ת ________________ חתם/ה על אישור זה בפניי, לאחר שהוסבר לו/ה משמעות החל”ת והוא/היא הסכים/ה.

__________________                 _______________             _______________

שם העובד/ת                                   תפקיד                                 חתימה

הנדון:    מצב מלחמה בישראל – הנחיות והבהרות

ראשית, אנו משתתפים בצער המשפחות השכולות ומאחלים החלמה מהירה לפצועים.

ביום 8.10.2023 הכריזה הממשלה על מצב מלחמה בישראל.

כמו כן, פיקוד העורף פירסם הנחיות אשר הטילו הגבלות (כרגע למספר ימים) באזורים שונים בארץ.

על פי הנחיות פיקוד העורף –

 1. לא מתקיימת פעילויות במסגרות חינוך.
 • ניתן לקיים פעילות במקום עבודה שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.
 • ניתן לקיים התקהלות ושירותים של עד 10 אנשים בשטח פתוח ועד 50 אנשים במבנה (חופים סגורים לציבור).

לגבי עובדים במקום עבודה –

 1. טרם ניתנו הנחיות לגבי עובדים בעסקים הסגורים בשל הנחיות פיקוד העורף.

ניסיון העבר מלמד שהעובדים קיבלו את שכרם מהמעביד שקיבל פיצוי מהמדינה.

 • מקומות עבודה ללא מגבלות של הגעה.
 • עובד המבקש להעדר מעבודתו על רקע מצב ביטחוני או שלא מתאפשר לו להגיע לעבודה – העדרות זו תחשב על חשבון ימי חופשה ככל שנותרו לעובד, או שתחשב להעדרות ללא תשלום כשאין לעובד ימי חופשה צבורים.
 • מעביד הסוגר את מקום העבודה בתקופה זו, רשאי להוציא את עובדיו לחופשה על חשבון ימי החופשה הצבורים.

החוק מאפשר להוציא עובד לחופשה ללא התראה מראש עד 7 ימי חופשה.

 • חל”ת – הוצאת עובד לחל”ת (חופשה ללא תשלום) צריכה להעשות בהסכמת העובד מראש ובכתב (אחרת יחשב החל”ת לפיטורין).

תקופת החל”ת תכנס לתוקף (לצורך קבלת דמי אבטלה) רק לאחר ניצול ימי חופשה צבורים של העובד, לפחות לתקופה של 30 יום, ועמידה בתנאי אכשרה לפי חוק ביטוח לאומי.

 • עובדים שגוייסו בצו 8 למילואים – זכאים לדמי מילואים באמצעות המעביד.
 • פיטורי עובד – חל איסור על פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל הנחיות פיקוד העורף ו/או נשאר בבית עם ילד מתחת לגיל 14.

אנו לשרותכם ומקווים ביחד אתכם לבשורות טובות.

הנדון:    הקצאת מספרי חשבוניות

חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 אושר לאחרונה בכנסת והוא כולל תיקון לחוק מע”מ כהוראת שעה ביחס להקצאת מספרי חשבוניות על ידי רשות המיסים (להלן: “מודל הקצאת חשבוניות”). מטרת התיקון היא להקשות על מנגנון הוצאת חשבוניות מס שלא כדין (חשבוניות “פיקטיביות”), במסגרת המאבק בהון השחור.

מטרת הקצאת החשבוניות הינה כי מקבל החשבונית יהא זכאי לנכות את המע”מ הכלול בחשבונית המס, בכפוף לכך שעל גבי החשבונית מופיע מספר ההקצאה שהוקצה כאמור על ידי רשות המיסים.

המודול צפוי לפעול כדקלמן: כל עוסק שיוציא חשבונית מס לקונה אשר מעוניין לקזז את המע”מ בחשבונית, בסכום העולה על 25,000 ש”ח לפני מע”מ (להלן “הסכום הקובע”), יידרש לקבל ממערכות המחשב של רשויות מע”מ באופן ממוחשב מספר סידורי ייחודי שיוטבע על אותה חשבונית המס (ניתן גם בכתב יד). ללא המספר הסידורי – הקונה לא יהיה זכאי לנכות את המע”מ הכולל באותה חשבונית מס.

הוראת השעה תחל ביום 1 בינואר 2024, ותהא תקפה למשך חמש שנים. כאשר, בשנה הראשונה מרכז הבקרה יפעל במתכונת “פיילוט” כדלקמן:

 • עוסק מורשה המבצע עסקה שסכומה עולה על 25,000 ש”ח (לפני מע”מ) והוציא חשבונית מס, רשאי לבקש מרשויות מע”מ להקצות מספר לחשבוניות המס, וחייב הוא לעשות כן לפי דרישת הקונה.
 • בתקופה הפיילוט (שנת 2024) כל בקשה להקצאת מספר תאושר ורשויות מע”מ לא יהיו רשאיות לסרב לעשות כך ואף אינן יכולות לעכב הקצאה כאמור.
 • לצורך ניכוי מס תשומות, כאשר העסקה בסכום העולה על 25,000 ש”ח (לפני מע”מ) יהיה על הקונה לדרוש ממוציא חשבונית המס מספר הקצאה – מספר ההקצאה ירשם על גבי חשבונית המס (ניתן גם בכתב יד). חשבונית מס כאמור ללא מספר הקצאה, מס התשומות הכלול בה לא יותר בניכוי (בתקופת הפיילוט רשויות מע”מ אינן רשאיות שלא להתיר מס תשומות).

בתום תקופת הפיילוט, ולאחר אישור ועדת הכספים, יוחלט על אחד מאלה:

 1. הארכת הפיילוט לתקופה של שנה נוספת, ככל שיעלו קשיים ביישום מצד עוסקים ו/או רשויות מע”מ.
 2. קביעה בהוראת שעה שתקופת הפיילוט הסתיימה ומאותו מועד רשאית רשות המע”מ שלא להקצות מספר לחשבונית מס, “אם למנהל יסוד סביר לחשש שחשבונית המס שלגביה הוגשה הבקשה תוצא שלא כדין”.
 3. פקיעת תחולה הוראת השעה.

הערות כלליות:

 • “הסכום הקובע” הינו: בשנת 2024 – 25,000 ש”ח, בשנת 2025 – 20,000 ש”ח, בשנת 2026 – 15,000 ש”ח, בשנת 2027 – 10,000 ש”ח ובשנת 2028 – 5,000 ש”ח.
 • המודול נועד למנוע קיזוז מע”מ מחשבוניות פיקטיביות. על כן ההקצאה רלוונטית רק למקרים בהם הקונה זכאי לקזז מס תשומות. לכן, בעסקאות מול אנשים פרטיים לא נדרשת ההקצאה כאמור.
 • חשבוניות עצמיות: כאמור, על מנת לקזז מס תשומות נדרש יהיה לדווח על מספר ההקצאה. כלומר, עוסק המוציא חשבונית מס עצמית בסכום העולה על הסכום הקובע ואשר מעוניין לקזז את המע”מ הכלול בה – יידרש לקבל מספר הקצאה גם לחשבונית העצמית – אחרת, לא יהיה רשאי לנכות את המע”מ.
 • חשבוניות באיחוד עוסקים: החוק אינו מחריג עסקאות בתוך האיחוד. בהתאם האמור יחול גם בעסקאות בתוך איחוד עוסקים.
 • בסמכות המנהל לאשר ניכוי מס תשומות הכלול בחשבונית שלא הוקצה לה מספר.
 • ניכוי במכירת מקרקעין: סעיף 43א לחוק מע”מ, מאפשר בנסיבות מסוימות, בעסקאות במקרקעין, קיזוז של המס ששולם בשל ריכשת המקרקעין והשבחתם – בין היתר כאשר המוכר הוא מלכ”ר או מוסד כספי. הסעיף תוקן כך שהניכוי מכוח הסעיף, כאשר חשבונית הרכישה או ההשבחה היא מעל הסכום הקובע, כפוף לכך שחשבונית המס כוללת מספר הקצאה כאמור.

משרדנו יעדכן אתכם לכשיתפרסמו הוראות הביצוע בקשר להקצאת מספרי החשבוניות.

אנו לשרותכם.

מענקים לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים – תוספת

בהמשך לפוסט בנושא שבנדון שפורסם באתר, להלן קישורים רלוונטים לעניין הגשת הבקשה:

 1. הסבר מורחב וטפסים רלוונטים לצורך הגשת הבקשה:

https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_56

 1. לצורך שאלות והבהרות ניתן לפנות לגב’ אידית ברזני – מנהלת תחום ניהול מענקים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

טלפון: 074-7502426

דוא”ל: michshuv@economy.gov.il