הנדון: “חרבות ברזל” – ארכות נוספות לדיווח לרשויות המס

12.11.2023

522-23-21

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – ארכות נוספות לדיווח לרשויות המס

 1. לאור המצב הביטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת “חרבות ברזל”, ועל מנת להקל על ציבור לקוחות רשות המסים, הוחלט על מתן ארכה לכלל העוסקים (לא רק לעוסקים עד 50 מיליון ש”ח), עד ליום שני ה- 27.11.2023, לדיווח ולתשלום מע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד-חודשי) ועבור תקופת הדיווח ספטמבר ואוקטובר 2023 (בדיווח דו חודשי).
 • בנוסף, הוחלט על מתן ארכות נוספות לדיווח ותשלום מע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור אוכלוסיות הזכאיות לדחייה מיוחדת מכוח חוק דחיית מועדים.

לאוכלוסיות הזכאיות לדחייה מכוח חוק זה, ניתנת ארכה עד ליום שלישי ה- 26.12.2023 עבור תקופת הדיווח ספטמבר 2023 (בדיווח חד-חודשי) ועד ליום ראשון ה- 31.12.2023 עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד-חודשי) וספטמבר-אוקטובר 2023 (בדיווח דו-חודשי).

האוכלוסיות שהוגדרו בחוק כזכאיות לדחייה מיוחדת כוללות בין השאר:

 • מי ששירת כחייל, כשוטר, כסוהר, ככבאי בתקופה הקובעת כולה או חלקה.
 • מי שהתגורר ערב תחילתה של התקופה הקובעת ביישוב שהתפנה המנוי ברשימת הישובים במצורפת לחוק.
 • מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה לו בתקופה הקובעת.
 • בן זוגו של כל אחד מהמנויים לעיל.
 • חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל מניות בה הוא אדם הנמנה ברשימת האוכלוסיות המיוחדות והוא מחזיק 50% מאמצעי השליטה בה לפחות, או שותפות רשומה אשר אדם הנמנה ברשימת האוכלוסיות המיוחדות משתתף בניהול עסקיה ושולט ב- 50% לפחות מנכסיה.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון:   “חרבות ברזל” – הכנת משכורות ותגמולי מילואים

8.11.2023

521-23-20

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – הכנת משכורות ותגמולי מילואים

להלן כמה עדכונים חשובים ודחופים להכנת המשכורות ותביעות המילואים:

 1. מערכת ייעודית למעסיקים ולמייצגים – באתר הביטוח הלאומי הוכנה מערכת יעודית שתחסוך הגשת תביעות ידניות. המערכת עלתה לפני מספר ימים לאתר הביטוח הלאומי (היא לא מקושרת למערכת המייצגים בשלב זה).

כל מעסיק שיש לו עד 10 עובדים המשרתים במילואים במלחמה, יכול להכניס את הנתונים למערכת ללא צורך במידע על השכר וללא צורך במידע על תקופת המילואים, גם אם המייצג נוהג לשדר את התביעות בשגרה.

לקישור למערכת לחץ כאן.

 • עובדים בשכר נמוך – הביטוח הלאומי עדכן את האתר שלו בהתאם.

לאור ההנחיה החדשה של הביטוח הלאומי, יש לנהוג כדלקמן לגבי עובדים בשכר נמוך מהמינימום בכל אחד מהחודשים יולי עד ספטמבר 2023:

 • עובדים שהמעסיקים נהגו בעבר לשלם משכורת ולתבוע את התגמול מהביטוח הלאומי, ימשיכו לנהוג בהתאם גם במלחמה.
  • עובדים יומיים ושעתיים שהמעסיק לא משלם להם משכורת לפי סעיף 276 בחוק, מגישים תביעות אישיות. ייתכן שבהמשך החודש הביטוח הלאומי ישקול לשלם להם תגמול מינימום באופן אוטומטי.
 • תשלום אוטומטי – הביטוח הלאומי מסר שהעצמאים והמשרתים במילואים שאינם עובדים, אמורים לקבל את תגמולי המילואים עד יום שלישי.
 • מוקדים של הביטוח הלאומי – הביטוח הלאומי פרסם שני מוקדים לשאלות בנושא המילואים (יש לציין שמדובר בנושא מילואים):

מוקד למעסיקים –  02-5393722

מוקד למשרתים – 6050*.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון: “חרבות ברזל” – זקיפת שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות

08.11.2023

520-23-19

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – זקיפת שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות

לנוכח המצב הביטחוני עקב מלחמת “חרבות ברזל”, עובדים המגויסים למילואים בצו 8 ועובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל”ת), שהיה ברשותם רכב צמוד והחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם (“שווי יחסי”). השווי היחסי יחושב גם בעת החזרת הרכב לרשותו של העובד.

עובדים שגויסו למילואים בצו 8 ועל-מנת להקל, יכול המעסיק לוודא מול העובד או מי מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח בשל הנסיבות הביטחוניות המיוחדות. הודעה מהעובד או מי מטעמו באשר להחזרת הרכב/אי העמדת הרכב לרשותו או למי מטעמו בתקופה זו, יכולה להיעשות גם בדיעבד ולכל המאוחר עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.