הנדון: “חרבות ברזל” – סיוע לעסקים + חל”ת – עיקרי המתווה המסתמן

30.10.2023

519-23-18

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – סיוע לעסקים + חל”ת – עיקרי המתווה המסתמן

על פי המידע שבידנו, משרד האוצר פועל לשפר את מתווה הפיצוי לעסקים שהוצע בעבר.

כמובן, שהמתווה טרם פורסם רישמית, וטרם אושר על ידי ועדת הכספים ובכנסת.

עיקרי המתווה המסתמן:

 1. פיצוי לעסקים בגין הוצאות על פי תשומות שנת 2022 בהתבסס על שיעורי ירידה במחזור הפעילות העסקית בחודש 10/23 יחסית ל- 10/22 (או 9-10/23 יחסית ל- 9-10/22), החל מירידה של 25% ומעלה על פי מדרגות פיצוי.
 2. פיצוי של 75% מעלות שכר חודש 10/23 (עד לתקרה של שכר ממוצע במשק) מוכפל בשיעור הירידה במחזור הפעילות (שיעור ירידה של לפחות 25% מוכפל בשיעור הירידה המדויק).
 3. סה”כ תקרת המענק בגין הוצאות ושכר עבודה יחדיו –
 4. לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ש”ח – עד 600,000 ש”ח.
 5. לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי בין 100 ל- 400 מיליון ש”ח – עד 1.2 מיליון ש”ח.
 6. לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי נמוך מ- 300,000 ש”ח –

פיצוי בטווח של 1,250-14,000 ש”ח.

חל”ת:

 1. אפשרות לחל”ת של 14 יום (במקום 30 יום).
 2. לא יבוצע קיזוז ימי חופשה נצברים.
 3. לא יקוזזו 5 ימי אבטלה ראשונים (תקופת המתנה).
 4. תקופת אכשרה מינימלית תקטן מ- 12 חודשים ל- 6 חודשים (מתוך 18 חודשים שקדמו ליציאה לחל”ת).
 5. המתווה יהיה לתקופה שמיום 7.10.23 ועד 30.11.23.

כאמור, אין זה מתווה סופי ועדיין לא עבר אישורים של ועדת כספים וכנסת.

נמשיך לעקוב ולעדכן, ובמקביל משרדנו נערך לטפל בהגשת הבקשות בשימכם.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

מלחמת חרבות ברזל – הלוואות לעסקים בתנאים אטרקטיביים – עדכון מס’5

א.ג.נ,

למשרדנו קשר רב שנים עם חברת מומנטום פתרונות מימון מתקדמים.

חברת ממונטום הביאו לידיעתנו כי “קרן עוגן”, יצאה, לרגל המצב, במבצע הלוואות אטרקטיביות במיוחד.

ראו מטה את מסלולי ההלוואות האפשריות.

לקוחותינו הזקוקים למימון, מוזמנים ליצור עימם קשר בכתובת :

https://l-p.site/clientpages/18102023103608sa2508.html

הנדון:    מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מס’ 4

17.10.2023

א.ג.נ.,

הנדון:    מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מס’ 4

בעקבות מצב המלחמה להלן עדכון:

 1. הקלות של רשות המיסים –
 2. כפי שעידכנו בחוזר קודם, רשות המיסים אישרה להגיש דוח מע”מ לחודש ספטבמר עד ליום 26.10.2023.

אתמול עידכנה רשות המיסים, כי עוסקים שמחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מ’ ש”ח, רשאים להגיש ולשלם את הדוח התקופתי למע”מ לחודש 9/23 עד ליום 27.11.2023 ללא קנסות, ריבית והצמדה.

 • הליכי גביה ואכיפה הוקפאו עד ליום 1.12.2023.
 • לא יוטלו עיקולים חדשים בכלל מערכי המס עד ליום 1.12.2023.

אין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות, אלא, עצירת הליכים.

 • הקלות ביטוח לאומי
 • מעסיקים הנמצאים עד 40 ק”מ מעזה ולא ישלמו את דמי הביטוח בעבור חודש ספטמבר 2023 במועד, בעקבות הלחימה, וישלמו את דמי הביטוח עד שבועיים מתום מצב החירום, יבוטלו להם מלוא הקנסות וההצמדות על הפיגור בתשלומים לחודש זה.

אופן הביטול טרם פורסם.

 • מעסיקים הנמצאים מעל 40 ק”מ מעזה – טרם פורסמו הוראות רשמיות לגביהם.
 • כל העצמאים שישלמו את דמי הביטוח באיחור וכל המבוטחים שאינם עובדים שאמורים לשלם מקדמות עבור הרבעון האחרון – כל הקנסות וההצמדות יבוטלו.

זאת, בתנאי שהתשלום ישולם עד שבועיים לאחר תום המצב הבטחוני.

 • לא יבוצעו עיקולים למי שלא שילם את דמי הביטוח במועד.
 • הקלות בנק ישראל –

בנק ישראל פירסם מתווה מקיף שאומץ על ידי הבנקים לסיוע ללקוחות כמפורט:

מעגל ראשון – קבוצת הלקוחות:

 • לקוחות עד 30 ק”מ מרצועת עזה.
 • לקוחות שפונו מביתם על ידי גורם רשמי.
 • לקוחות שהינם בעלי קירבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים.
 • לקוחות משרתי מילואים ומגוייסי צו 8.

הטבות המתווה:

 1. משכנתאות, אשראי צרכני עד 100,000 ש”ח ואשראי עיסקי עד סכום של 2 מ’ ש”ח – דחיית תשלומים עד לתקופה של 3 חודשים.
 2. לגבי אשראי צרכני או עסקי – התקופה הנידחית תהיה פטורה מריבית ועמלות. תשלומי ההלוואות הנדחות יתווספו בסוף התקופה.
 3. משכנתאות – 3 חלופות לבחירת הבנק:
 4. הוספת התשלומים בסוף תקופת המשכנתא.
 5. פריסת התשלומים לאורך תקופת המשכנתא.
 6. העמדת הלוואה, בסכום הדחייה, ללא ריבית לתקופה של 4 שנים שמועד פרעונה יחל בחלוף שנה.
 7. יתרות חובה של משקי בית עד 10,000 ש”ח – לא יחויבו בריבית.
 8. פטור גורף ל- 3 חודשים מגביית עמלות בגין פעולות שיבוצעו, למעט פעילות מט”ח, ני”ע, סחר חוץ ויהלומים.

מעגל שני – יתר לקוחות הבנקים:

הטבות המתווה:

 1. משכנתאות, אשראי צרכני עד 100,000 ש”ח ואשראי עיסקי עד 2 מ’ ש”ח – דחיית תשלומים עד לתקופה של 3 חודשים.
 2. התקופה הנידחית תחויב כריבית על פי הריבית שסוכמה.
 3. הסכום הנדחה יתווסף בסוף תקופת ההלוואה / משכנתא.
 4. דחיית התשלומים תבוצע ללא חיוב בעמלות.
 • ועדת כספים –

ועדת כספים התכנסה ודנה במתן פיצוי בעקבות המלחמה, אולם, טרם פורסמה הנחיות או מתווה. כמובן שנמשיך לעקוב ולעדכן אתכם.

אנו לשרותכם, ומקווים ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון: מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מספר 3

א.ג.נ.,

הנדון: מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מספר 3

בעקבות מצב המלחמה להלן עדכון והבהרות –

 1. הנחיות פיקוד העורף – בתוקף עד ליום שני 16.10.2023 בשעה 18:00.

פיקוד העורף חילק את איזורי המדינה ל- 3 אזורים:

 • אזור ירוק
 • אזור צהוב
 • אזור כתום

מצ”ב לינק להנחיות פיקוד העורף לפי אזורים.

 • הקלות הקרן להלוואות בערבות מדינה (פורסם ע”י החשב הכללי) –
 • דחיית תשלומי קרן הלוואה (גרייס) לתקופה של 3 חודשים שבמהלכה תשולם החבות בלבד.
 • התאמת בטוחות – ניתן לבקש שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד הלוואה בערבות מדינה.

* בגין 2 הסעיפים שלעיל יש לפנות לבנק המממן.

 • עסקים המבקשים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה ואין ברשותם דוחות כספיים מבוקרים ליום 31.12.2022, רשאים להגיש מאזן בוחן מלא ודוחות מע”מ לשנת 2022.
 • זכאות לזיכוי במס בגין תרומות –
 • רשות המיסים תעניק זיכוי מס בגין תרומות לשם סיוע במאמץ המלחמתי, גם אם התרומות נתרמו לעמותות שמטרתן הציבורית היא אחרת, בתנאי שלעמותה יש אישור לפי ס’ 46 לפקודה.
 • תרומות מיגון למשרד הביטחון – יש לפנות למנהלת “תרומות מיגון” של משרד הביטחון, שיבחן את התרומה ולאחר אישורה, נציג משרד הבטחון ידאג להגיש הצהרת יבוא ע”ש משרד הבטחון.
 • תרומה שאינה ציוד לחימה – יש לפנות למנהלת “תרומות מיגון” ולקבל אישור בגין התרומה.
 • חל”ת (חופשה ללא תשלום) –

מצ”ב דוגמא לטופס הסכמת עובד על יציאה לחל”ת בעקבות מלחמת “חרבות ברזל”.

כפי שהבהרנו הוצאת עובד/ת לחל”ת מותנית בהסכמת העובד/ת, לאחר ניצול ימי החופשה שנצברו לו, ולתקופה מינימלית של 30 יום.

אנו לשרותכם, ומקווים ביחד לימים שקטים ובטוחים.

בכבוד רב,

יהודה ארליך ושות’

     רואי חשבון

חי/קב

15.10.2023

לכבוד

(שם החברה)

הנדון: הסכמת עובד על יציאה לחל”ת בעקבות מלחמת “חרבות ברזל”

 1. בשל מלחמת “חרבות ברזל”, ולאור אילוצי החברה כפי שהובהרו לי, אני מאשר/ת ומסכים/ה לצאת לחופשה ללא תשלום (חל”ת) החל מיום __________.
 • החופשה ללא תשלום המוסכמת כאמור, תמשך 30 ימים לפחות, בהתאם לאילוצי החברה כפי שייבחנו מעת לעת.
 • הובהר לי כי:
 • החברה תפריש עבורי דמי ביטוח לאומי לחודשיים הראשונים בלבד, ובאם החופשה תמשיך לאחר תקופה זו עליי להסדיר את תשלומי הביטוח הלאומי בעצמי.
 • בתקופת החל”ת לא יצטברו  לזכותי זכויות סוציאליות, לרבות חופשה, הבראה, מחלה ,פיצויים וכדומה.
 • כמו כן, החברה לא תפריש עבורי כספים לתנאים סוצאיליים לרבות  לקופות הגמל, קרנות פנסיה ולקרנות ההתשלמות.

כדי שהרצף הביטוחי שלי לא יפגע, עלי לדאוג לביצוע הפרשות המתאימות בעצמי.

בחתימתי להלן אני מאשר/ת כי נערכה עמי שיחה בנושא, וכי קראתי והבנתי את אשר אני מסכים/ה לו, וכי לא תהיה לי כל דרישה, טענה או תביעה כנגד החברה, מנהליה ובעלי מניותיה, לרבות טענה בדבר הרעה בתנאי העסקתי.

__________________                 _______________             _______________

שם העובד/ת                                   ת.ז.                                     חתימה

אישור מעסיק

אני, הח”מ, נציג החברה, מאשר בזאת כי העובד/ת ________________ חתם/ה על אישור זה בפניי, לאחר שהוסבר לו/ה משמעות החל”ת והוא/היא הסכים/ה.

__________________                 _______________             _______________

שם העובד/ת                                   תפקיד                                 חתימה

הנדון:    מצב מלחמה בישראל – הנחיות והבהרות

ראשית, אנו משתתפים בצער המשפחות השכולות ומאחלים החלמה מהירה לפצועים.

ביום 8.10.2023 הכריזה הממשלה על מצב מלחמה בישראל.

כמו כן, פיקוד העורף פירסם הנחיות אשר הטילו הגבלות (כרגע למספר ימים) באזורים שונים בארץ.

על פי הנחיות פיקוד העורף –

 1. לא מתקיימת פעילויות במסגרות חינוך.
 • ניתן לקיים פעילות במקום עבודה שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.
 • ניתן לקיים התקהלות ושירותים של עד 10 אנשים בשטח פתוח ועד 50 אנשים במבנה (חופים סגורים לציבור).

לגבי עובדים במקום עבודה –

 1. טרם ניתנו הנחיות לגבי עובדים בעסקים הסגורים בשל הנחיות פיקוד העורף.

ניסיון העבר מלמד שהעובדים קיבלו את שכרם מהמעביד שקיבל פיצוי מהמדינה.

 • מקומות עבודה ללא מגבלות של הגעה.
 • עובד המבקש להעדר מעבודתו על רקע מצב ביטחוני או שלא מתאפשר לו להגיע לעבודה – העדרות זו תחשב על חשבון ימי חופשה ככל שנותרו לעובד, או שתחשב להעדרות ללא תשלום כשאין לעובד ימי חופשה צבורים.
 • מעביד הסוגר את מקום העבודה בתקופה זו, רשאי להוציא את עובדיו לחופשה על חשבון ימי החופשה הצבורים.

החוק מאפשר להוציא עובד לחופשה ללא התראה מראש עד 7 ימי חופשה.

 • חל”ת – הוצאת עובד לחל”ת (חופשה ללא תשלום) צריכה להעשות בהסכמת העובד מראש ובכתב (אחרת יחשב החל”ת לפיטורין).

תקופת החל”ת תכנס לתוקף (לצורך קבלת דמי אבטלה) רק לאחר ניצול ימי חופשה צבורים של העובד, לפחות לתקופה של 30 יום, ועמידה בתנאי אכשרה לפי חוק ביטוח לאומי.

 • עובדים שגוייסו בצו 8 למילואים – זכאים לדמי מילואים באמצעות המעביד.
 • פיטורי עובד – חל איסור על פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל הנחיות פיקוד העורף ו/או נשאר בבית עם ילד מתחת לגיל 14.

אנו לשרותכם ומקווים ביחד אתכם לבשורות טובות.