הנדון: “חרבות ברזל” – ארכות נוספות לדיווח לרשויות המס

12.11.2023

522-23-21

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – ארכות נוספות לדיווח לרשויות המס

  1. לאור המצב הביטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת “חרבות ברזל”, ועל מנת להקל על ציבור לקוחות רשות המסים, הוחלט על מתן ארכה לכלל העוסקים (לא רק לעוסקים עד 50 מיליון ש”ח), עד ליום שני ה- 27.11.2023, לדיווח ולתשלום מע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד-חודשי) ועבור תקופת הדיווח ספטמבר ואוקטובר 2023 (בדיווח דו חודשי).
  • בנוסף, הוחלט על מתן ארכות נוספות לדיווח ותשלום מע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור אוכלוסיות הזכאיות לדחייה מיוחדת מכוח חוק דחיית מועדים.

לאוכלוסיות הזכאיות לדחייה מכוח חוק זה, ניתנת ארכה עד ליום שלישי ה- 26.12.2023 עבור תקופת הדיווח ספטמבר 2023 (בדיווח חד-חודשי) ועד ליום ראשון ה- 31.12.2023 עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד-חודשי) וספטמבר-אוקטובר 2023 (בדיווח דו-חודשי).

האוכלוסיות שהוגדרו בחוק כזכאיות לדחייה מיוחדת כוללות בין השאר:

  • מי ששירת כחייל, כשוטר, כסוהר, ככבאי בתקופה הקובעת כולה או חלקה.
  • מי שהתגורר ערב תחילתה של התקופה הקובעת ביישוב שהתפנה המנוי ברשימת הישובים במצורפת לחוק.
  • מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה לו בתקופה הקובעת.
  • בן זוגו של כל אחד מהמנויים לעיל.
  • חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל מניות בה הוא אדם הנמנה ברשימת האוכלוסיות המיוחדות והוא מחזיק 50% מאמצעי השליטה בה לפחות, או שותפות רשומה אשר אדם הנמנה ברשימת האוכלוסיות המיוחדות משתתף בניהול עסקיה ושולט ב- 50% לפחות מנכסיה.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

Tags: No tags

Comments are closed.