הנדון:   “חרבות ברזל” – הכנת משכורות ותגמולי מילואים

8.11.2023

521-23-20

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – הכנת משכורות ותגמולי מילואים

להלן כמה עדכונים חשובים ודחופים להכנת המשכורות ותביעות המילואים:

  1. מערכת ייעודית למעסיקים ולמייצגים – באתר הביטוח הלאומי הוכנה מערכת יעודית שתחסוך הגשת תביעות ידניות. המערכת עלתה לפני מספר ימים לאתר הביטוח הלאומי (היא לא מקושרת למערכת המייצגים בשלב זה).

כל מעסיק שיש לו עד 10 עובדים המשרתים במילואים במלחמה, יכול להכניס את הנתונים למערכת ללא צורך במידע על השכר וללא צורך במידע על תקופת המילואים, גם אם המייצג נוהג לשדר את התביעות בשגרה.

לקישור למערכת לחץ כאן.

  • עובדים בשכר נמוך – הביטוח הלאומי עדכן את האתר שלו בהתאם.

לאור ההנחיה החדשה של הביטוח הלאומי, יש לנהוג כדלקמן לגבי עובדים בשכר נמוך מהמינימום בכל אחד מהחודשים יולי עד ספטמבר 2023:

  • עובדים שהמעסיקים נהגו בעבר לשלם משכורת ולתבוע את התגמול מהביטוח הלאומי, ימשיכו לנהוג בהתאם גם במלחמה.
    • עובדים יומיים ושעתיים שהמעסיק לא משלם להם משכורת לפי סעיף 276 בחוק, מגישים תביעות אישיות. ייתכן שבהמשך החודש הביטוח הלאומי ישקול לשלם להם תגמול מינימום באופן אוטומטי.
  • תשלום אוטומטי – הביטוח הלאומי מסר שהעצמאים והמשרתים במילואים שאינם עובדים, אמורים לקבל את תגמולי המילואים עד יום שלישי.
  • מוקדים של הביטוח הלאומי – הביטוח הלאומי פרסם שני מוקדים לשאלות בנושא המילואים (יש לציין שמדובר בנושא מילואים):

מוקד למעסיקים –  02-5393722

מוקד למשרתים – 6050*.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

Tags: No tags

Comments are closed.