הנדון: “חרבות ברזל” – זקיפת שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות

08.11.2023

520-23-19

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – זקיפת שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות

לנוכח המצב הביטחוני עקב מלחמת “חרבות ברזל”, עובדים המגויסים למילואים בצו 8 ועובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל”ת), שהיה ברשותם רכב צמוד והחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם (“שווי יחסי”). השווי היחסי יחושב גם בעת החזרת הרכב לרשותו של העובד.

עובדים שגויסו למילואים בצו 8 ועל-מנת להקל, יכול המעסיק לוודא מול העובד או מי מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח בשל הנסיבות הביטחוניות המיוחדות. הודעה מהעובד או מי מטעמו באשר להחזרת הרכב/אי העמדת הרכב לרשותו או למי מטעמו בתקופה זו, יכולה להיעשות גם בדיעבד ולכל המאוחר עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

Tags: No tags

Comments are closed.