הנדון: “חרבות ברזל” – סיוע לעסקים + חל”ת – עיקרי המתווה המסתמן

30.10.2023

519-23-18

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – סיוע לעסקים + חל”ת – עיקרי המתווה המסתמן

על פי המידע שבידנו, משרד האוצר פועל לשפר את מתווה הפיצוי לעסקים שהוצע בעבר.

כמובן, שהמתווה טרם פורסם רישמית, וטרם אושר על ידי ועדת הכספים ובכנסת.

עיקרי המתווה המסתמן:

 1. פיצוי לעסקים בגין הוצאות על פי תשומות שנת 2022 בהתבסס על שיעורי ירידה במחזור הפעילות העסקית בחודש 10/23 יחסית ל- 10/22 (או 9-10/23 יחסית ל- 9-10/22), החל מירידה של 25% ומעלה על פי מדרגות פיצוי.
 2. פיצוי של 75% מעלות שכר חודש 10/23 (עד לתקרה של שכר ממוצע במשק) מוכפל בשיעור הירידה במחזור הפעילות (שיעור ירידה של לפחות 25% מוכפל בשיעור הירידה המדויק).
 3. סה”כ תקרת המענק בגין הוצאות ושכר עבודה יחדיו –
 4. לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ש”ח – עד 600,000 ש”ח.
 5. לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי בין 100 ל- 400 מיליון ש”ח – עד 1.2 מיליון ש”ח.
 6. לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי נמוך מ- 300,000 ש”ח –

פיצוי בטווח של 1,250-14,000 ש”ח.

חל”ת:

 1. אפשרות לחל”ת של 14 יום (במקום 30 יום).
 2. לא יבוצע קיזוז ימי חופשה נצברים.
 3. לא יקוזזו 5 ימי אבטלה ראשונים (תקופת המתנה).
 4. תקופת אכשרה מינימלית תקטן מ- 12 חודשים ל- 6 חודשים (מתוך 18 חודשים שקדמו ליציאה לחל”ת).
 5. המתווה יהיה לתקופה שמיום 7.10.23 ועד 30.11.23.

כאמור, אין זה מתווה סופי ועדיין לא עבר אישורים של ועדת כספים וכנסת.

נמשיך לעקוב ולעדכן, ובמקביל משרדנו נערך לטפל בהגשת הבקשות בשימכם.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

Tags: No tags

Comments are closed.