הנדון:    מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מס’ 4

17.10.2023

א.ג.נ.,

הנדון:    מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מס’ 4

בעקבות מצב המלחמה להלן עדכון:

 1. הקלות של רשות המיסים –
 2. כפי שעידכנו בחוזר קודם, רשות המיסים אישרה להגיש דוח מע”מ לחודש ספטבמר עד ליום 26.10.2023.

אתמול עידכנה רשות המיסים, כי עוסקים שמחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מ’ ש”ח, רשאים להגיש ולשלם את הדוח התקופתי למע”מ לחודש 9/23 עד ליום 27.11.2023 ללא קנסות, ריבית והצמדה.

 • הליכי גביה ואכיפה הוקפאו עד ליום 1.12.2023.
 • לא יוטלו עיקולים חדשים בכלל מערכי המס עד ליום 1.12.2023.

אין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות, אלא, עצירת הליכים.

 • הקלות ביטוח לאומי
 • מעסיקים הנמצאים עד 40 ק”מ מעזה ולא ישלמו את דמי הביטוח בעבור חודש ספטמבר 2023 במועד, בעקבות הלחימה, וישלמו את דמי הביטוח עד שבועיים מתום מצב החירום, יבוטלו להם מלוא הקנסות וההצמדות על הפיגור בתשלומים לחודש זה.

אופן הביטול טרם פורסם.

 • מעסיקים הנמצאים מעל 40 ק”מ מעזה – טרם פורסמו הוראות רשמיות לגביהם.
 • כל העצמאים שישלמו את דמי הביטוח באיחור וכל המבוטחים שאינם עובדים שאמורים לשלם מקדמות עבור הרבעון האחרון – כל הקנסות וההצמדות יבוטלו.

זאת, בתנאי שהתשלום ישולם עד שבועיים לאחר תום המצב הבטחוני.

 • לא יבוצעו עיקולים למי שלא שילם את דמי הביטוח במועד.
 • הקלות בנק ישראל –

בנק ישראל פירסם מתווה מקיף שאומץ על ידי הבנקים לסיוע ללקוחות כמפורט:

מעגל ראשון – קבוצת הלקוחות:

 • לקוחות עד 30 ק”מ מרצועת עזה.
 • לקוחות שפונו מביתם על ידי גורם רשמי.
 • לקוחות שהינם בעלי קירבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים.
 • לקוחות משרתי מילואים ומגוייסי צו 8.

הטבות המתווה:

 1. משכנתאות, אשראי צרכני עד 100,000 ש”ח ואשראי עיסקי עד סכום של 2 מ’ ש”ח – דחיית תשלומים עד לתקופה של 3 חודשים.
 2. לגבי אשראי צרכני או עסקי – התקופה הנידחית תהיה פטורה מריבית ועמלות. תשלומי ההלוואות הנדחות יתווספו בסוף התקופה.
 3. משכנתאות – 3 חלופות לבחירת הבנק:
 4. הוספת התשלומים בסוף תקופת המשכנתא.
 5. פריסת התשלומים לאורך תקופת המשכנתא.
 6. העמדת הלוואה, בסכום הדחייה, ללא ריבית לתקופה של 4 שנים שמועד פרעונה יחל בחלוף שנה.
 7. יתרות חובה של משקי בית עד 10,000 ש”ח – לא יחויבו בריבית.
 8. פטור גורף ל- 3 חודשים מגביית עמלות בגין פעולות שיבוצעו, למעט פעילות מט”ח, ני”ע, סחר חוץ ויהלומים.

מעגל שני – יתר לקוחות הבנקים:

הטבות המתווה:

 1. משכנתאות, אשראי צרכני עד 100,000 ש”ח ואשראי עיסקי עד 2 מ’ ש”ח – דחיית תשלומים עד לתקופה של 3 חודשים.
 2. התקופה הנידחית תחויב כריבית על פי הריבית שסוכמה.
 3. הסכום הנדחה יתווסף בסוף תקופת ההלוואה / משכנתא.
 4. דחיית התשלומים תבוצע ללא חיוב בעמלות.
 • ועדת כספים –

ועדת כספים התכנסה ודנה במתן פיצוי בעקבות המלחמה, אולם, טרם פורסמה הנחיות או מתווה. כמובן שנמשיך לעקוב ולעדכן אתכם.

אנו לשרותכם, ומקווים ביחד לימים שקטים ובטוחים.

Tags: No tags

Comments are closed.