הנדון:    מצב מלחמה בישראל – הנחיות והבהרות

ראשית, אנו משתתפים בצער המשפחות השכולות ומאחלים החלמה מהירה לפצועים.

ביום 8.10.2023 הכריזה הממשלה על מצב מלחמה בישראל.

כמו כן, פיקוד העורף פירסם הנחיות אשר הטילו הגבלות (כרגע למספר ימים) באזורים שונים בארץ.

על פי הנחיות פיקוד העורף –

  1. לא מתקיימת פעילויות במסגרות חינוך.
  • ניתן לקיים פעילות במקום עבודה שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.
  • ניתן לקיים התקהלות ושירותים של עד 10 אנשים בשטח פתוח ועד 50 אנשים במבנה (חופים סגורים לציבור).

לגבי עובדים במקום עבודה –

  1. טרם ניתנו הנחיות לגבי עובדים בעסקים הסגורים בשל הנחיות פיקוד העורף.

ניסיון העבר מלמד שהעובדים קיבלו את שכרם מהמעביד שקיבל פיצוי מהמדינה.

  • מקומות עבודה ללא מגבלות של הגעה.
  • עובד המבקש להעדר מעבודתו על רקע מצב ביטחוני או שלא מתאפשר לו להגיע לעבודה – העדרות זו תחשב על חשבון ימי חופשה ככל שנותרו לעובד, או שתחשב להעדרות ללא תשלום כשאין לעובד ימי חופשה צבורים.
  • מעביד הסוגר את מקום העבודה בתקופה זו, רשאי להוציא את עובדיו לחופשה על חשבון ימי החופשה הצבורים.

החוק מאפשר להוציא עובד לחופשה ללא התראה מראש עד 7 ימי חופשה.

  • חל”ת – הוצאת עובד לחל”ת (חופשה ללא תשלום) צריכה להעשות בהסכמת העובד מראש ובכתב (אחרת יחשב החל”ת לפיטורין).

תקופת החל”ת תכנס לתוקף (לצורך קבלת דמי אבטלה) רק לאחר ניצול ימי חופשה צבורים של העובד, לפחות לתקופה של 30 יום, ועמידה בתנאי אכשרה לפי חוק ביטוח לאומי.

  • עובדים שגוייסו בצו 8 למילואים – זכאים לדמי מילואים באמצעות המעביד.
  • פיטורי עובד – חל איסור על פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל הנחיות פיקוד העורף ו/או נשאר בבית עם ילד מתחת לגיל 14.

אנו לשרותכם ומקווים ביחד אתכם לבשורות טובות.

Tags: No tags

Comments are closed.